Utazó gyógypedagógiai hálózat

EGYMI-nk fő feladata: utazó gyógypedagógusok foglalkoztatásával segíti a térség területén működő, integráltan nevelő-oktató általános iskolák pedagógusait az együttnevelés feladatainak megoldásában. Ellátják az integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulók egészségügyi és pedagógiai habilitációját-rehabilitációját. 

Útmutatást adunk a Szakértői Bizottságok szakértői véleményének értelmezéséhez. Az utazó gyógypedagógusok egyéni fejlesztési tervet állítanak össze, illetve fejlesztési lapokat vezetnek az általuk fejlesztésben részesülő sajátos nevelési igényű gyermekekről, tanév végén egyéni értékelő lapot készítenek, valamint tanácsadást nyújtanak a pedagógusoknak, a szülőknek.

Tehetséggondozó rendezvényeinken szeretettel várjuk a Szigetvári tankerületi Központ teljes területén (Szigetvári, Sellyei, Sásdi, Szentlőrinci Járások) integráltan tanuló sni tanulóit és az együttnevelő pedagógusokat.

A „másságot” mutatjuk meg meghirdetett nyílt napjainkon az „Ismerj meg, fogadj el!” rendezvényeinkkel, a „Mutasd meg a képességeidet!” játékos vetélkedővel és a „Tehetségkutató délután”-nal, melyeket a tankerület sajátos nevelési igényű tanulóinak szervezünk évről évre, valamint a Járási Atlétikai Versenyt, melyen sporttehetség-azonosítással is segítjük az integráltan nevelt-oktatott sajátos nevelési igényű gyermekek felmenő rendszerű versenyekre való eljuttatását.

Letölthető dokumentum: