Munkatársaink

Főállású munkatársaink (pedagógus: 15 fő, gyógypedagógiai asszisztens: 8 fő, technikai és adminisztratív dolgozó: 6 fő)

Név  
1. Borováczné Nyaka Mónika Gyógypedagógiai asszisztens az 3-4. osztályban
2. Dr. Bárány Sándorné TAP szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
3. Cseh Bernadett Takarító 

4. Elek Judit

Takarító

5.Fenyvesi Blanka  TAP szakos gyógypedagógus 6. osztály osztályfőnöke
6. Gazdag Éva Óvodapedagógus, általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, a 8. osztály osztályfőnöke
7. Gazdag László Karbantartó
8. Goják Melinda TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök az 5. osztályban
9. Krivicz Marianna Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumban
10. Hazenauer Zsoltné Gyógypedagógiai asszisztens az 5. 6. és a 8. osztályban
11. Heider Anikó Iskolatitkár
12. Heider Attiláné Gyógypedagógiai asszisztens a 2-3-4. és 6. osztályban
13. Hódosi Réka TAP szakos gyógypedagógus 
14.Jambrich Péter Ágoston Általános iskolai tanító ének-zene szakterülettel kollégiumi csoportvezető, ének-zene tárgyat tanító 
15. Káhleszné Krémer Ildikó Általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus, közoktatási vezető, szakértő, mesterpedagógus, intézményvezető
16. Kispál Adrienn TAP szakos gyógypedagógus alsós napközis csoport vezetője, szaktárgyakat betanító pedagógus
17. Kis Szabó Ildikó Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumban
18. Kleinné Árvai Tímea Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumban
19. Kocsisné Tóth Zsuzsanna Gyógypedagógiai asszisztens az 1-2. osztályban
20. Kocsis Jánosné  Gyógypedagógiai asszisztens, éjszakai éber ügyeletet biztosító kolléga a kollégiumban
21. Nagy-Bognár Dóra TAP szakos gyógypedagógus, szaktárgyakat tanító, felsős napközis csoport vezetője
22. Pappné Lankó Lilla TAP szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
23. Pollerné Gornyec Tünde Takarító
24. Szabó Klára Oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógus, 2-3-4.
osztály osztályfőnöke, munkaközösség-vezető
25. Szikinger Andrea Óvodapedagógus, TAP szakos gyógypedagógiai tanár, utazó gyógypedagógus
26. Tóth Beáta TAP szakos gyógypedagógus, a 7. osztály osztályfőnöke
27.Tóthné Csatahelyi Gyöngyi Általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, 3-4 osztály osztályfőnöke
28. Tóthné Kiss Zsuzsanna Általános iskolai tanító, óvodapedagógus, TAP szakos gyógypedagógus, 1-2. osztály osztályfőnöke
29. Varga Dávidné takarító

Rendszergazda: Patonai Balázs

Hitoktató: Lakner Sándor

Iskolai szociális munkás: Grim Dominika

Nyugdíjas testnevelő kollégánk: Kürthy László

Óraadó munkatársaink 

Név  
Kaczagány Rita Gyógypedagógus, állatasszisztált terápiát tartó szakember, pályázati keretekben
Balázs Gabriella Művészettanár, művészetteápiát tartó szakember Sz.Á.I. AMI munkatársa
Güldner Viktória Logopédus Humánreaktor pályázati keretekben 
Cser Izolda Pszichológus Humánreaktor pályázati keretben
   
1.Medgyes Enikő testnevelés szakos tanár, testnevelő az 5., 6., 7. osztályban
   
2. Horváth Klára Konduktor, utazó gyógypedagógus
3. Magyarné Antal Nikolett Szurdopedagógia-logopédia szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
4. Pap Kinga Logopédus, utazó gyógypedagógus
5. Peti Géza Logopédus, utazó gyógypedagógus
6.Sárdi Attila Logopédus, utazó gyógypedagógus
7. Spanbergerné Laczkó Ivetta Logopédus, utazó gyógypedagógus
8.Szakonyi Alexandra Konduktor tanító, utazó gyógypedagógus 
9.Szieberné Ács Mónika Logopédus, utazó gyógypedagógus
10.Vajdáné Varga Klára Logopédus, utazó gyógypedagógus