Munkatársaink

Alkalmazotti közösség összetétele

Főállású pedagógusok feladataik szerint

 

 

 1. Dévényi Gabriella logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus terapeuta, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész, utazó gyógypedagógus
 2. Gazdag Éva      Óvodapedagógus, általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök a 3.-4. osztályban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló utazó ellátását segíti
 3. Goják Melinda TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök a 7. osztályban
 4. Hegedűs Szilvia logopédia és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
 5. Hódosi Réka     TAP szakos gyógypedagógus, betanít és napközit vezet az 5.-6. osztályban
 6. Jambrich Péter Ágoston általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiummal, kollégiumi csoportvezető, az alsó tagozatos csoportban.
 7. Káhleszné Krémer Ildikó          általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, szakértő, mesterpedagógus, intézményvezető
 8. Kerlang Klára általános iskolai tanító, rajz szakos tanár, kollégiumi csoportvezető a felső tagozatos csoportban
 9. Kispál Adrienn   TAP szakos gyógypedagógus alsós napközis csoport vezetője, szaktárgyakat betanító gyógypedagógus Klebelsberg ösztöndíjas
 10. Nagy-Bognár Dóra       TAP szakos gyógypedagógus, szaktárgyakat tanít a 7.-8. osztályban, felsős napközis csoport vezetője, a 8. osztály osztályfőnöke
 11. Pappné Lankó Lilla      TAP szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
 12. Szabó Klára      Oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógus, 2-4-5-6. csoport osztályfőnöke, munkaközösség-vezető, az utazó hálózatban tiflopedagógiai ellátást is végez.
 13. Szárszó Zita tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, szaktárgyakat tanít, utazó gyógypedagógus
 14. Szikinger Andrea TAP szakos gyógypedagógus szakvizsgázott gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
 15. Tatár Hajnalka TAP és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus szaktárgyakat tanít a 3.-4. osztályban, napközis csoportot vezet
 16. Tóth Beáta       TAP szakos gyógypedagógus, a 5,-6. osztály osztályfőnöke, autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló utazó ellátását is segíti.
 17. Tóthné Csatahelyi Gyöngyi     általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, az 1. osztály osztályfőnöke, NTP szakkör és furulya szakkör vezetője
 18. Tóthné Kiss Zsuzsanna általános iskolai tanító, óvodapedagógus, TAP szakos gyógypedagógus, a 2. osztály osztályfőnöke DÖK felnőtt segítője

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok:

 1. Kaczagány Rita           Gyógypedagógus, állatasszisztált terápiát tartó szakember
 2. Medgyes Enikő           testnevelés szakos tanár, testnevelő
 3. Kürthy László               tanító testnevelés szakkollégiummal, testnevelő nyugdíjas továbbfoglalkoztatott
 4. Rékai János                 ének-zene szakos tanár nyugdíjas továbbfoglalkoztatott
 5. Horváth Klára             Konduktor, utazó gyógypedagógus
 6. Sárdi Attila        Logopédia szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
 7. Peti Géza         Logopédus, utazó gyógypedagógus
 8. Vajdáné Varga Klára logopédus, utazó gyógypedagógus, nyugdíjas óraadó
 9. Szakonyi Alexandra    konduktor tanító, utazó gyógypedagógiai feladatokat ellátó szakember

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők:

 1. Ácsné Plantek Erika    gyermek- és ifjúsági felügyelő a kollégiumi csoportban dolgozik
 2. Örsi Hanna Eliza     Gyógypedagógiai asszisztens az 1. osztályban.
 3. Hazenauer Zsoltné      Gyógypedagógiai asszisztens a  7. és a 8. osztályban
 4. Heider Anikó   Iskolatitkár
 5. Heider Attiláné           Gyógypedagógiai asszisztens a 2-4-5-6. csoportban
 6. Kleinné Árvai Tímea   Gyógypedagógiai asszisztens az 5.-6. osztályban
 7. Kissné Bucsai Klára     Gyógypedagógiai asszisztens a 3.-4. osztályban
 8. Kocsisné Tóth Zsuzsanna        Gyógypedagógiai asszisztens a 2. osztályban
 9. Kocsis Jánosné            Gyógypedagógiai asszisztens, kollégiumi éjszakai ügyeletet ellátó munkatárs
 10. Tóth Alexandra Gyógypedagógiai asszisztens a 8. osztálybann  (félállásban)
 11. Visontai Ildikó Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumi csoportban (félállásban)

 

Technikai személyzet

 1. Cseh Bernadett           Takarító tartósan távol GYED-en.
 2. Elek Judit         Takarító
 3. Gazdag László Karbantartó
 4. Pollerné Gornyec Tünde         Takarító
 5. Horváth Gyuláné Helyettes takarító
 6. Patonai Balázs             rendszergazda, heti félnapban