Munkatársaink

Alkalmazotti közösség összetétele

Főállású pedagógusok feladataik szerint

 

 1. Dévényi Gabriella logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus terapeuta, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész, utazó gyógypedagógus
 2. Gazdag Éva óvodapedagógus, általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök az 1. osztályban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló utazó ellátását segíti
 3. Goják Melinda TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök a 8. osztályban
 4. Hegedűs Szilvia logopédia és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
 5. Hódosi Réka TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök a 7. osztályban.
 6. Jambrich Péter Ágoston általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiummal, kollégiumi csoportvezető, az alsó tagozatos csoportban.
 7. Káhleszné Krémer Ildikó általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, szakértő, mesterpedagógus, intézményvezető
 8. Kerlang Klára rajz tanár, művészetterapeuta, a kollégiumi felsős csoport vezetője
 9. Kispál Adrienn TAP szakos gyógypedagógus az értelmileg akadályozottak napközis csoportjának vezetője, szaktárgyakat betanító gyógypedagógus Klebelsberg ösztöndíjas
 10. Kürthy László    tanító testnevelés szakkollégiummal, testnevelő nyugdíjas félállásban foglalkoztatva
 11. Nagy-Bognár Dóra TAP szakos gyógypedagógus, a 4. osztály osztályfőnöke
 12. Pappné Lankó Lilla TAP szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus, az utazó munkaközösség vezetője
 13. Rékai János József ének-zene, karvezetés tanár félállásban nyugdíjasként visszafoglalkoztatva, furulya szakkör vezetője
 14. Szabó Klára oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógus, 3-5-6-7. csoport osztályfőnöke, munkaközösség-vezető, az utazó hálózatban tiflopedagógiai ellátást is végez.
 15. Szárszó Zita Viktória TAP és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus az 5-6. osztály napközis csoportjának vezetője, utazó gyógypedagógusi feladatokat is ellát. Gyakornok.
 16. Szikinger Andrea TAP szakos gyógypedagógus szakvizsgázott gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus, Tatár Hajnalka gyakornok mentora
 17. Tatár Hajnalka TAP és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus szaktárgyakat tanít a 7. és 8. osztályban, utazó gyógypedagógusi feladatokat is ellát. Gyakornok.
 18. Tóth Beáta TAP szakos gyógypedagógus, az 5,-6. osztály osztályfőnöke, autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló utazó ellátását is segíti. Szárszó zita gyakornok mentora.
 19. Tóthné Csatahelyi Gyöngyi általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, a 2. osztály osztályfőnöke, synergos szakkör szakkör vezetője
 20. Tóthné Kiss Zsuzsanna általános iskolai tanító, óvodapedagógus, TAP szakos gyógypedagógus, a 3. osztály osztályfőnöke DÖK felnőtt segítője

 

A főállású pedagógusok közül 2 fő GYAKORNOK, 8 fő PEADGÓGUS I., 9 fő PEDAGÓGUS II. és 1 fő MESTERPEDAGÓGUS besorolású. A gyakornok kollégák munkáját az egész nevelőtestület segíti és a GYAKORNOKI SZABÁLYZATNAK megfelelően mentorai támogatják.

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok:

Kaczagány Rita              Gyógypedagógus, állatasszisztált terápiát tartó szakember

Medgyes Enikő             testnevelés szakos tanár, testnevelő

Horváth Klára  Konduktor, utazó gyógypedagógus

Peti Géza          Logopédus, utazó gyógypedagógus

Vajdáné Varga Klára   Logopédus, utazó gyógypedagógus

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők:

Ácsné Plantek Erika     Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumban.

Hazenauer Zsoltné      Gyógypedagógiai asszisztens a 7. és a 8. osztályban

Heider Anikó   Iskolatitkár

Heider Attiláné             Gyógypedagógiai asszisztens az 3-5-6-7. csoportban

Kleinné Árvai Tímea    Gyógypedagógiai asszisztens az 5.-6. osztályban

Kissné Bucsai Klára      Gyógypedagógiai asszisztens az 1. osztályban

Kocsisné Tóth Zsuzsanna         Gyógypedagógiai asszisztens a 3. osztályban

Kocsis Jánosné              Gyógypedagógiai asszisztens, kollégiumi éjszakai ügyeletet ellátó munkatárs

Örsi Hanna Eliza           gyógypedagógiai asszisztens a 2. osztályban

Tóth Alexandra             Gyógypedagógiai asszisztens a 4. osztályban

Visontai Ildikó Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumi csoportban (félállásban)

 

Technikai személyzet

Cseh Bernadett            Takarító tartósan távol GYED-en.

Elek Judit          Takarító (napi 6 órában)

Gazdag László  Karbantartó (napi 6 órában)

Tóthné Szili Mária takarító (helyettes) (6 órában)

Pollerné Gornyec Tünde          Takarító

Vörös-Fritz Nikolett      konyhai kisegítő (napi 6 órában)