Munkatársaink

Alkalmazotti közösség összetétele

Főállású pedagógusok feladataik szerint

 

 1. Csonka Mónika óvodapedagógus. Maci csoport.
 2. Dévényi Gabriella logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus terapeuta, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész, utazó gyógypedagógus
 3. Gazdag Éva óvodapedagógus, általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök a 2. osztályban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló utazó ellátását segíti
 4. Goják Melinda TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök a 3. osztályban
 5. Hegedűs Szilvia logopédia és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
 6. Hódosi Réka TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök a 7.-8. osztályban.
 7. Káhleszné Krémer Ildikó általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, szakértő, mesterpedagógus, intézményvezető
 8. Kispál Adrienn TAP szakos gyógypedagógus az értelmileg akadályozottak napközis csoportjának vezetője, szaktárgyakat betanító gyógypedagógus Klebelsberg ösztöndíjas
 9. Kürthy László    tanító testnevelés szakkollégiummal, testnevelő nyugdíjas félállásban foglalkoztatva
 10. Kovács Gáborné óvodapedagógus. Szivárványcsoport. Nyugdíjasként foglalkoztatva.
 11. Nagy-Bognár Dóra TAP szakos gyógypedagógus, az 5. osztály osztályfőnöke. DÖK felnőtt segítője
 12. Nyékiné Dr Farkasdi Lídia tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus
 13. Pappné Lankó Lilla TAP szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus, az utazó munkaközösség vezetője
 14. Rékai János József ének-zene, karvezetés tanár félállásban nyugdíjasként visszafoglalkoztatva, furulya szakkör vezetője
 15. Sárdi Attila tanulásban akadályozottak pedagógiája és logopédia szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
 16. Szabó Klára oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógus, 6-7-8. csoport osztályfőnöke, munkaközösség-vezető, az utazó hálózatban tiflopedagógiai ellátást is végez.
 17. Szárszó Zita Viktória TAP és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus  utazó gyógypedagógus. Gyakornok.
 18. Szikinger Andrea TAP szakos gyógypedagógus szakvizsgázott gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus. Intézményegység-vezető
 19. Tatár Hajnalka TAP és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus 1. osztály osztályfőnöke.
 20. Tóth Beáta TAP szakos gyógypedagógus, a 6,-7. osztály osztályfőnöke, autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló utazó ellátását is segíti. Szárszó Zita gyakornok mentora.
 21. Tóthné Csatahelyi Gyöngyi általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, synergos szakkör szakkör vezetője. Intézményvezető helyettes.
 22. Tóthné Kiss Zsuzsanna általános iskolai tanító, óvodapedagógus, TAP szakos gyógypedagógus, a 4. osztály osztályfőnöke. Munkaközösség-vezető.
 23. Visontai Vivien TAP és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus a Maci óvodai csoportban. Gyakornok. 

 

A főállású pedagógusok közül 2 fő GYAKORNOK, 8 fő PEADGÓGUS I., 9 fő PEDAGÓGUS II. és 1 fő MESTERPEDAGÓGUS besorolású. A gyakornok kollégák munkáját az egész nevelőtestület segíti és a GYAKORNOKI SZABÁLYZATNAK megfelelően mentorai támogatják.

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok:

 1. Kaczagány Rita              Gyógypedagógus, állatasszisztált terápiát tartó szakember
 2. Medgyes Enikő             testnevelés szakos tanár, testnevelő
 3. Horváth Klára  Konduktor, utazó gyógypedagógus
 4. Peti Géza          Logopédus, utazó gyógypedagógus
 5. Vajdáné Varga Klára   Logopédus, utazó gyógypedagógus
 6. Szieberné Ács Mónika logopédus, utazó gyógypedagógus
 7. Aradi Mónika szomatopedagógus, utazó gyógypedagógus
 8. Járányi Maja gyógypedagógus a Szivárvány óvodai csoportban
 9. Spanbergerné Laczkó Ivetta logopédus, utazó gyógypedagógus

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők:

 1. Ácsné Plantek Erika     Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumban.
 2. Bikali Bernadett gyógypedagógiai asszisztens az 1. osztályban.
 3. Borováczné Nyaka Mónika      Gyógypedagógiai asszisztens a 7.-8. osztályban.
 4. Daniné Deák Ágnes gyógypedagógiai asszisztens óvodai csoportban.
 5. Hazenauer Zsoltné      Gyógypedagógiai asszisztens  a 3. osztályban.
 6. Hornyák Zsoltné dajka a Szivárvány óvodai csoportban és gyermekfelügyelő a kollégiumban.
 7. Kácsorné Heider Anikó   Iskolatitkár.
 8. Heider Attiláné             Gyógypedagógiai asszisztens a 6-7-8. csoportban.
 9. Kleinné Árvai Tímea    Gyógypedagógiai asszisztens az 6.-7. osztályban
 10. Krémer Zsanett      Gyógypedagógiai asszisztens a 2. osztályban
 11. Kocsisné Tóth Zsuzsanna         Gyógypedagógiai asszisztens a 4. osztályban
 12. Kocsis Jánosné              Gyógypedagógiai asszisztens, kollégiumi éjszakai ügyeletet ellátó munkatárs
 13. Örsi Hanna Eliza           Gyógypedagógiai asszisztens az 1. osztályban
 14. Szabó-Tóth Henrietta dajka a Maci csoportban, ápoló
 15. Tabak Bernadett      Gyógypedagógiai asszisztens a 2. osztályban
 16. Tóth Alexandra             Gyógypedagógiai asszisztens az 5. osztályban
 17. Visontai Ildikó Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumi csoportban (félállásban)

Technikai személyzet

 1. Cseh Bernadett            Takarító tartósan távol GYED-en.
 2. Elek Judit          Takarító (napi 6 órában)
 3. Gazdag László  Karbantartó (napi 6 órában)
 4. Kollár László fűtő ( napi 2 órában)
 5. Tóthné Szili Mária takarító (helyettes) (6 órában)
 6. Patonai Balázs rendszergazda (heti 4 órában) 
 7. Gornyec Tünde          Takarító
 8. Vörös-Fritz Nikolett      konyhai kisegítő (napi 6 órában)