Munkatársaink

Alkalmazotti közösség összetétele

Főállású pedagógusok feladataik szerint

 

 

 1. Dr Bárány Sándorné TAP szakos gyógypedagógus, nyugdíj előtti felmentési idejét tölti.
 2. Fenyvesi Blanka           Gyakornok, TAP szakos gyógypedagógus osztályfőnök a 7. osztályban,
 3. Gazdag Éva      Óvodapedagógus, általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök a 2.-3. osztályban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló utazó ellátását segíti
 4. Goják Melinda TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök az 6. osztályban
 5. Hegedűs Szilvia logopédia és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
 6. Hódosi Réka     TAP szakos gyógypedagógus, tartósan távol: GYED
 7. Jambrich Péter Ágoston általános iskolai tanító ének-zene szakkollégiummal, kollégiumi csoportvezető, az alsó tagozatos csoportban.
 8. Káhleszné Krémer Ildikó          általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus, közoktatási vezető, szakértő, mesterpedagógus, intézményvezető
 9. Kispál Adrienn  Gyakornok, TAP szakos gyógypedagógus alsós napközis csoport vezetője, szaktárgyakat betanító gyógypedagógus Klebelsberg ösztöndíjas
 10. Nagy-Bognár Dóra       TAP szakos gyógypedagógus, szaktárgyakat tanít a 7.-8. osztályban, felsős napközis csoport vezetője
 11. Pappné Lankó Lilla      TAP szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
 12. Szabó Klára      Oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógus, 1--3-4-5. csoport osztályfőnöke, munkaközösség-vezető, az utazó hálózatban tiflopedagógiai ellátást is nyújt.
 13. Szikinger Andrea TAP szakos gyógypedagógus szakvizsgázott gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
 14. Tóth Beáta       TAP szakos gyógypedagógus, a 8. osztály osztályfőnöke, autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló utazó ellátását is segíti.
 15. Tóthné Csatahelyi Gyöngyi     általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, 4.-5. osztály osztályfőnöke, NTP szakkör és furulya szakkör vezetője
 16. Tóthné Kiss Zsuzsanna általános iskolai tanító, óvodapedagógus, TAP szakos gyógypedagógus, 1. osztály osztályfőnöke DÖK felnőtt segítője

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok:

 1. Kaczagány Rita           Gyógypedagógus, állatasszisztált terápiát tartó szakember
 2. Medgyes Enikő           testnevelés szakos tanár, testnevelő
 3. Kürthy László               tanító testnevelés szakkollégiummal, testnevelő nyugdíjas továbbfoglalkoztatott
 4. Rékai János                 ének-zene szakos tanár nyugdíjas továbbfoglalkoztatott
 5. Horváth Klára             Konduktor, utazó gyógypedagógus
 6. Magyarné Antal Nikolett        Szurdopedagógia-logopédia szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus
 7. Pap Kinga        Logopédus, utazó gyógypedagógus
 8. Peti Géza         Logopédus, utazó gyógypedagógus
 9. Sárdi Attila      Logopédus, utazó gyógypedagógus
 10. Vajdáné Varga Klára logopédus, utazó gyógypedagógus
 11. Szakonyi Alexandra    konduktor tanító, utazó gyógypedagógiai feladatokat ellátó szakember

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők:

 1. Ácsné Plantek Erika    gyermek- és ifjúsági felügyelő a kollégiumi csoportban dolgozik
 2. Borováczné Nyaka Mónika     Gyógypedagógiai asszisztens az 4-5. osztályban.
 3. Hazenauer Zsoltné      Gyógypedagógiai asszisztens a 6., 7. és a 8. osztályban
 4. Heider Anikó   Iskolatitkár
 5. Heider Attiláné           Gyógypedagógiai asszisztens az 1-3-4-5. csoportban
 6. Kleinné Árvai Tímea   Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumi csoportban
 7. Kissné Bucsai Klára     Gyógypedagógiai asszisztens a 2.-3. osztályban
 8. Kocsisné Tóth Zsuzsanna        Gyógypedagógiai asszisztens az 1 osztályban
 9. Kocsis Jánosné            Gyógypedagógiai asszisztens, kollégiumi éjszakai ügyeletet ellátó munkatárs
 10. Kósa Gyuláné Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumi csoportban (nyugdíjas, félállásban alkalmazzuk)
 11. Visontai Ildikó Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumi csoportban (félállásban)

 

Technikai személyzet

 1. Cseh Bernadett           Takarító tartósan távol GYED-en.
 2. Elek Judit         Takarító
 3. Gazdag László Karbantartó
 4. Horváth Gyuláné         takarító (helyettes)
 5. Pollerné Gornyec Tünde         Takarító, tartósan távol GYED-en
 6. Varga Dávidné             Takarító (helyettes)
 7. Patonai Balázs             rendszergazda, heti félnapban