Általános Iskola

Általános Iskolánkban, melynek jogelődében 1986-ban vette kezdetét Szentlőrincen a gyógypedagógiai nevelés-oktatás:  tanulásban akadályozott, valamint  értelmi akadályozott gyermekek nevelését-oktatását végezzük az előkészítő jellegű 1. évfolyamtól a 8. évfolyamig.

Céljaink között kiemelt helyen szerepel:

 • a képességfejlesztés egyéni és kiscsoportos formában,
 • a differenciált, szükségletekhez igazodó segítségnyújtás a képességek fejlesztése során,
 • a hiányosan működő képességek korrekciója valamennyi területen és osztályfokon,
 • a terápiás eszközök, eljárások alkalmazása a tartós tanulási akadályozottságot, magatartási zavart mutató tanulók fejlesztésében,
 • a tanulók felkészítése a továbbtanulásra, a továbbképzésre,
 • az önálló életvezetési technikák elsajátítása, gyakorlása,
 • a személyiség gazdagítása az önelfogadással, a mások elfogadásával, a toleráns magatartással, az általános emberi értékek, társadalmi normák elsajátítása, azonosulás ezekkel az értékekkel.

A gyógypedagógusok és a gyógypedagógiai asszisztensek mindennapi munkáját az alábbiak vezérlik:

Minden ember, minden gyermek értéket képvisel, nincs másodrendű állampolgár. Olyan programot alakítunk, amelyben minden gyermeknek sikerül kibontania saját személyiségét, értékeit. Egyaránt fontosnak tartjuk a szellemi értékek kibontakoztatása mellett a testi és az érzelmi nevelést.

Mindehhez olyan iskolai légkört teremtünk, amelyben a felnőtt, a gyermek jól érzi magát, ahol az emberi, a társas kapcsolatok a kölcsönös tiszteleten alapulnak, ahol minden tanuló teljes értékű emberként élheti meg önmagát, a különösségét, a másságot is elfogadva.

Délutánonként 2 napközis csoportban, gyógypedagógiai asszisztensek közreműködésével is segítjük a másnapi tanórákra való felkészülést, s irányítjuk a szabadidő hasznos eltöltését.

Délutáni foglalkozások az iskolában:

 • Az utolsó tanórákat követően 2 napközis csoportban készülnek tanulóink a másnapi tanórákra.
 • A tanulást segítő foglalkozások előtt, illetve után – a tanulócsoportok órarendjeinek függvényében – irányított szabadidős tevékenységek zajlanak: labdajátékok, társas játékok, séták, kulturális-, és technikai tevékenységek, a lehetőséghez képest szabad levegőn tartózkodva.
 • Heti 2 alkalommal, a DSK-nk szervezésében atlétika, labdarúgás, kosárlabda, asztalitenisz házi-, illetve megyei szervezésű versenyekre való gyakorláshoz, felkészüléshez kapnak testnevelői segítséget Kürthy Lászlótól a sportolni vágyók.
 • Tehetséggondozó foglalkozásokat tartunk.

Az általános iskolai osztályfotók az alábbi galériában tekinthetők meg.