Bemutatkozás

Üdvözöljük a Szentlőrinci EGYMI honlapján!

„Egyetlen parancs van, a többi csak tanács: igyekezz úgy érezni, gondolkozni, cselekedni, hogy mindennek javára legyél.
Egyetlen ismeret van, a többi csak toldás: Alattad a föld, fölötted az ég, benned a létra.”

           (Weöres Sándor)                                                                                                                                

A Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégium valamint elődintézményei már több mint három évtizede tevékenykedik a sajátos nevelési igényű tanulók ellátásában az idézett mottó, ars poetica szellemében. 

Többcélú gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézményünk általános iskolájában és óvodájában fogadjuk azokat a tanulásban akadályozott vagy értelmileg akadályozott tanulókat, gyerekeket, akik számára a szakértői bizottság a mi intézményünket jelöli ki. Foglalkozunk a vezető tünet mellé társuló egyéb fogyatékossággal küzdő halmozottan sérült tanulókkal. Kollégiumunkban ellátást biztosítunk azoknak a tanulóinknak, akik lakóhelyének távolsága, vagy közlekedési viszonyaik nem teszik lehetővé a napi iskolába járást. Utazó gyógypedagógiai hálózatunk révén biztosítjuk Sellyei, Sásdi, Szigetvári és Szentlőrinci Járás integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű tanulóinak habilitációs-rehabilitációs ellátását. Módszertani intézményként segítjük az együttnevelésben tevékenykedő pedagógusok szakmai munkáját.

Intézményünkben a különleges bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását látjuk el úgy, hogy ebben a folyamatban az egyéni képességek fejlesztését helyezzük előtérbe, melyhez speciális, gyógypedagógiai eszközöket, módszereket, eljárásokat, terápiákat alkalmazunk egyénre szabott módon. Az intézmény fenntartója és működtetője a Szigetvári Tankerületi Központ.

Tehetséggondozó munkánkban a kettős különlegességű gyerekek tehetségazonosítását, tehetségfejlesztését végezzük sport, kulturális és tanulmányi területen. Az évek során elért járási, megyei, országos sikerek gyógypedagógusaink, pedagógusaink szakmai felkészültségét, kreativitását, elhivatottságát bizonyítják. 

Intézményünk légkörének kialakításában célunk, hogy mind a tanulók, mind a felnőttek jól érezzék magukat, egymás személyiségének tiszteletben tartásával. Változatos szabadidős programokkal igyekszünk biztosítani azt, hogy tanulóinknak az iskolai évek ne csak a tanulásról, hanem a boldog gyermekkorról is szóljanak.

A Szentlőrinci EGYMI közössége nevében:

                                                                                           Káhleszné Krémer Ildikó
                                                                                                  intézményvezető