Véget ért a "Kétszer választott király" című projekt

Beszámoló "A kétszer választott király" integrációs tehetséggondozó program munkájáról

 

„Fogyatékossággal élő fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósulása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre.”

NTP-KTK-20-A-0021

Kedvezményezett neve: Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium

A projekt címe: „A kétszer választott király” integrációs tehetséggondozó program

A szerződött támogatás összege: 1.500.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A tehetséges, sajátos nevelési igényű, szegregáltan nevelt- oktatott enyhe értelmi fogyatékos tanulók tehetséggondozó programjának megvalósítása integráló környezetben, a Szentlőrinci Általános Iskola 3. évfolyamos diákjainak bevonásával. A gyermekek személyiségének fejlesztése, egymás elfogadásának erősítése, gátlások leküzdése, sikerélmény biztosítása, kooperációs készségük fejlesztése, felelősségvállalás egymás iránt, saját maguk és egymás munkájának megfigyelése.

Tehetséggondozó, tehetségsegítő programunk célja a „másság” elfogadtatása volt, illetve a fogyatékos fiatalok társadalmi elfogadásának segítése, a passzív elfogadó szemlélőből, a tapasztalás útján támogatott aktív segítő résztvevő szemlélet kialakítása. Az integráció eredményes megvalósulása csak „alulról építkezve” képzelhető el, amihez kiváló teret biztosított a művészeti alkotások együttes létrehozása, az alkotás örömének együttes átélése, a közösségformálás, a szociokulturális hátrányok csökkentése, a személyiség fejlesztése, mások számára is követendő példa adása.

A program során tehetségműhelyt alakítottunk ki, ahol a sérült gyermekek együtt dolgoztak ép társaikkal, együtt hoztak létre művészeti produktumot. A foglalkozásokat a projektben hagyományos integrált formában terveztük, de a szabályoknak megfelelően minden gyermek a saját iskolájában online módon, illetve kiscsoportos formában vett részt a programban. Tárgyiasult alkotásunk ebben az évben A kolozsvári bíró című népmese bemutatása volt, kiegészülve a korra jellemző zenei darabok és tánc megtanulásával.

A vállalt programunk egy egynapos tanulmányi út Székesfehérvárra, amit ebben az évben is online formában valósítottuk meg, így a gyerekek megismerkedhettek a város nevezetességeivel, Mátyás királyhoz kapcsolódásával. A tárgyiasult alkotásunkat a gyerekek szüleinek és testvéreinek mutattuk be, a szülők bevonásával szervezendő interaktív programunkon, ahol be is kapcsolódtak a munkába. A projekt fontos kiegészítő tevékenysége a digitális kompetenciák fejlesztése, amit egész évben folyamatosan végeztünk.

A projekt során megvalósított beszerzések: 5 db tablet és 13 db fatányér - a program megvalósulását segítették.

A projekt befejezésének dátuma: 2021.06.30.

A projekt azonosító száma: NTP-KTK-20-A-0021

A video linkje: A videós beszámoló megtekinthető ide kattintva

  

      

 

Tóthné Csatahelyi Gyöngyi