Udvarszépítés, kertészkedés

Kollégista tanulóink hozzáfogtak a kollégium közvetlen környzetében lévő kiskert rendbetételéhez. Gyomláltak, szemetet szedtek, kapáltak, gereblyéztek.