Tankerületi elismerő oklevél

Tóth Beáta gyógypedagógus kollégánk elismerő oklevelet vehetett át a Szigetvári Tankerületi Központ pedagógusnapi ünnepélyén.

A mi Bea nénink már 10 éve, pontosan 2013 óta dolgozik a gyerekekért a Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium gyógypedagógusaként.

Szerteágazó pályaívében közös pont a hátrányos helyzetűek, elesettek megsegítésének igénye és az ennek érdekében végzett hathatós szakmai munka. E fókuszpont vezeti gyógypedagógusi pályán is, hiszen az intézmény kollégiumi részében tevékenykedve, majd az iskolai részen osztályfőnökként is olyan közösségépítő, segítő attitűd jellemzi munkáját, amely példaértékű. Tóth Beáta kiemelkedő színvonalú kollégiumi életet szervezett meg a tankerülei központ sajátos nevelési igényű tanulói számára. Szakmai ismereteit folyamatosan bővítve vértezte fel magát azzal a tudásanyaggal amely segíti munkájában.

Jelenleg osztályfőnökként dolgozik, osztályfőnökként is sokat tesz osztályába járó tanulók egyéni fejlődése, szociális kompetenciáik megerősítése és érzelmi nevelése terén. Ebben a munkakörében is kimagasló a közösségépítő tevékenysége, rengeteg szabadidős programot, kirándulást szervez a gondjaira bízott tanulók számára.

Utazó gyógypedagógusként is tevékenykedik, autizmus spektrumzavar specifikus szakemberként biztos pontot jelent a Zsigmond Király Általános Iskola autizmus spektrumzavarral küzdő tanulói számára és hatékonyan irányítja, szervezi egyéni habilitációjukat.

Gyógypedagógus-hallgatók mentortanáraként tevékenyen részt vesz a jövő szakembereinek képzésében a térségben.

A szülők is számíthatnak szakértelmére, segítőkészségére. Mindezeket önzetlenül, a legnagyobb szakmai alázattal, de alapos szaktudással felvértezve teszi.

Sikeres módszereket alkalmaz az iskolai erőszak megelőzése érdekében, az ő kezdeményezésére vált a Szentlőrinci EGYMI Boldog Iskolává, mely címmel olyan tevékenységeket végez, amelyek a tanulók önismeretét, toleranciaszintjét, egymással történő kommunikációjukat és a konfliktusok megelőzését szolgálják, így társadalmi integrációjukat segítik. Tóth Beáta tehetséggondozó tevékenysége is kimagasló, tanítványaival minden évben szívet melengető ünnepeket varázsolnak az intézményben akár karácsony, akár évzárás alkalmával a kollégiumban és az iskolában. A sportban tehetséges tanulók versenyre kísérésében, táboroztatásban, szabadidős programok szervezésében is lehet számítani munkájára.

Kimagasló intézményi tevékenységet fejt ki a fenntartható fejlődést szem előtt tartva. Nevéhez fűződik a több alkalommal elnyert ÖKO-Iskolai és az ÖRÖKÖS ÖKO-Iskolai cím megpályázása, mellyel intézményünk működésébe beépíti és alkalmazza a környezetvédelmi szempontokat is.

Elhivatottságát jelzi, hogy szülők, tanulók, kollégák fordulhatnak hozzá segítségért, ő minden alkalommal szakmai tudásának legjavát mozgósítva, hatalmas empátiával, humánus emberszeretettel és szakmai alázattal nyújt segítséget, teszi a dolgát.

Hivatásának tekinti munkáját.

Sokat tesz a sajátos nevelési igényű gyermekek szocializációjáért, s ennek érdekében minden lehetőséget megragadva igyekszik tanítványai másságát elfogadtatni önmagukkal, szüleikkel, valamint a szűkebb és a tágabb társadalmi környezettel.

Büszke vagyok arra, hogy Tóth Beáta kollégája lehetek! Kívánok számára további sikereket, szép eredményeket és előrevivő, boldog pillanatokat pályája során.

Szívből gratulálok sikeréhez és a méltó elismeréshez.

Káhleszné Krémer Ildikó