A szigorú kötöttségek ellenére is folytatódik a munka a Nemzeti Tehetség Program által támogatott projektben

 

Még le sem záródott az előző évi munka, máris óriási lelkesedéssel kezdtük el az újabb projekt megvalósítását. A 2020-21-es tanévben nyertes pályázatunk címe: „A kétszer választott király” integrációs tehetséggondozó program.

Az integrációs keretek között megvalósuló program részt vevői a Szentlőrinci EGYMI és a Szentlőrinci Általános Iskola 3.b osztályos diákjai közül 8-8 tanuló, integrált együttműködésüket segíti: Wirthné Zsoldos Rita, Borováczné Nyaka Mónika, Rékai János és Tóthné Csatahelyi Gyöngyi.

A novemberben induló munkát nehezítette, hogy a külön intézménybe járó gyermekek személyesen nem találkozhattak egymással. Így a foglalkozásokat online formában valósítottuk meg. A helyzet tovább nehezedett, amikor az iskolákat távoktatásra állították át. A csoportnak egy digitális tantermet hoztunk létre, ahol a gyerekek interaktív módon oldják meg a játékos feladatokat.

A projekt célja az alulról építkező segítő, támogató magatartás kialakítása, az integráció gátjainak feloldása, amit Mátyás király korának művészetébe és gasztronómiájába ágyazottan valósítunk meg. Mátyás király személyét és cselekedeteit, mint a magyar monda és mesevilág fontos szereplőjét dolgozzuk fel.

 

Tóthné Csatahelyi Gyöngyi