"Székekből góbéság" integrációs tehetséggondozó program

 

„Székekből góbéság” integrációs tehetséggondozó program

ismét támogatást nyert iskolánk tehetséggondozó tevékenysége a Kulturális és Innovációs

Minisztérium megbízásából.

A Támogatáskezelő által meghirdetett, "A SPECIÁLIS FEJLESZTÉST CÉLZÓ
PROGRAMOK TÁMOGATÁSA" című, NTP-SPEC-22 kódjelű pályázati kiírásra benyújtott, 

NTP-SPEC-22-0108 pályázati azonosítón nyilvántartásba vett
"Székekből góbéság” integrációs tehetséggondozó program

című pályázata a Támogató döntése alapján
4.200.000 FT visszanem térítendő támogatásban részesül

A programban részt vesz a Szentlőrinci Általános Iskola 8, 1. b osztályos kisdiákja, és a
Szentlőrinci EGYMI 8 tanulója. A projekt az előző években már jól bevált integrációs
formában zajlik. A foglalkozásokon a székely népi világgal ismerkedünk meg, érintve a
meséket, életmódot, népdalokat, népi kismesterségeket, gasztronómiát, játékokat. A projekt
célja egy olyan integrációs közösség létrehozása, ahol a gyermekek egymást segítve, együtt
hoznak létre tárgyiasult alkotást, amit be is mutatnak iskolájuknak, és részvételre hívják
osztály-, és iskolatársaikat, barátaikat, szüleiket.
A program írói: Rékai János és Tóthné Csatahelyi Gyöngyi.
A megvalósításban részt vevő szakemberek: Wirthné Zsoldos Rita, Rékai János és Tóthné
Csatahelyi Gyöngyi, Kácsorné Heider Anikó.