Szakmai nap

SNI integrációt segítő módszertani intézményi programjaink közül március 9-én tartottuk szakmai napunkat. A Szigetvári Tankerületi Központ 12 intézménye és a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Szentlőrinci Tagintzézménye fogadta el meghívásunkat, összesen 42 kollégát láthattuk vendégül intzéményünkben.

A szakmai nap témája a dyslexia prevenció és reedukáció, valamint a tanóra differenciálás volt.

A program első órájában Tóthné Csatahelyi Gyöngyi TAP szakos gyógypedagógus és Hegedüs Szilvia logopédus, gyógypedagógus előadását hallgathattuk meg, majd konzultációk zajlottak. A délelőtt folyamán a tanulásban akadályozottak osztályaiban nyílt tanórák és kiscsoportos szakmai beszélgetések várták az érdeklődőket.

Köszönöm kollégáim és tanulóink mai napi helytállását, köszönjük vendégeink részvételét eseményünkön.

Nagy öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy ilyen sokan vettek részt a rendezvényen.

Káhleszné Krémer Ildikó