Pedagógusnapi elsimerés Tóthné Csatahelyi Gyöngyi számára

Tóthné Csatahelyi Gyöngyi elismerő oklevelet vehetett át a Szigetvári Tankerületi Központ pedagógusnapi ünnepélyén kimagasló színvonalon végzett tehetséggondozó és áldozatos gyógypedagógusi munkájáért. Munkájával a Szentlőrinci EGYMI "kettőskülönlegességű" tanulói tehetségazonosításán és tehetséggondozásán kívül a Szigetvári Tankerületi Központ integráló iskoláiban is támogatja a sajátos nevelési igényű tanulók tehetségének kibontakoztatását.

Csaknem egy évtizede minden évben sikeresen pályázik a Nemzeti Tehetségprogram pályázataira, azok sikeres megvalósítását vezeti. Ez a tevékenysége országos szinten is egyedülálló, hiszen a tehetséggondozás eszközével segíti a sajátos nevelési igényű tanulók társadalmi integrációját úgy, hogy a foglalkozásaikon az EGYMI diákjaival együtt tevékenykednek a többségi iskolába járó tanulók is.

Gyakorlatvezető gyógypedagógusként hallgatók számára nyújt segítséget, és szakmai útmutatásaival, tanácsaival a leendő gyógypedagógusokon kívül minden munkatársa szakmai munkáját segíti, támogatja. Munkáját a magas fokú szakmaiság mellett, elhivatottság, fáradhatatlan kreativitás jellemzi, példát mutat ezzel mindannyiunk számára.

33 éves pályája során mindvégig intézményünkben dolgozott, folyamatosan megújult, tudását folyamatosan frissíti, szívesen próbál ki új módszereket, eljárásokat, rendszeresen vezet intézményi programokat, ünnepélyeket.

Intézményi munkáján kívül segítséget nyújt az óvodákban ellátott sajátos nevelési igényű gyermekek gyógypedagógiai fejlesztésében. Támogatja tanácsaival, fejlesztési ötleteivel a hozzáforduló szülőket és óvodapedagógusokat is.

Szeretettel gratulálok Tóthné Csatahelyi Gyöngyinek az elsimeréshez és kívánok további sok sikert, fáradhatatlanságot és sok-sok örömet a munkájában.

Számomra büszkeség és öröm, hogy a kollégája lehetek.