Pedagógusnapi elismerés

Hódosi Réka gyógypedagógus elismerést vehetett át.

„Hivatásom a gyógypedagógia, erre esküdtem fel.

A segítségnyújtás is lehet szenvedély.”

(Illyés Gyuláné Dr Kozmutza Flóra)

Hódosi Réka a 2004/2005-ös tanév elejétől dolgozik intézményünkben, a Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Kollégiumban, illetve annak elődintézményében. Munkaköre a kezdeti évben gyógypedagógiai asszisztens volt, így legelsősorban a segítségnyújtás fortélyaival ismerkedett meg, hiszen segítő munkatársként a gyerekek tevékenységét és a gyógypedagógusok munkáját is támogatta. Munkavégzése mellett tanulásra is szánt időt és 2006-ban sikeresen államvizsgázott. A 2006/2007-es tanévtől tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógusként tevékenykedik. Volt betanító, de eddigi pályája során a legtöbb időt osztályfőnökként töltötte.

Nevéhez fűződik a kollégiumi élet felfrissítése, hiszen kollégiumi csoportvezetőként ő volt az első, aki bővítette és megújította a kollégista gyerekek szabadidős kínálatát. Kollégiumunk mostani pezsgő és színes szabadidő szervezésének az alapjait ő rakta le és közelítette a gyermekek igényeihez, képességeihez és életkorához a számukra szervezett lehetőségeket.

Osztályfőnökként eddig főként felsőtagozatos osztályai voltak. Nagy gondot fordít nevelő-oktató és fejlesztő munkán túl a közösségépítésre, tanulóival kapcsolatos gyermekvédelmi és mentálhigiénés tevékenységre is. Tanulói bizalommal fordulnak felé, mert tudják, hogy problémáikat a legnagyobb empátiával és tapintattal segít megoldani, ugyanakkor kellő önállóságot is biztosít számukra ahhoz, hogy saját döntéseket tudjanak meghozni egy-egy élethelyzetben. Mindezt a legnagyobb fokú szakmai hozzáértéssel, emberi megértéssel, odafordulással és szeretettel teszi a mai napig.

Dolgozott az Előkészítő Szakiskola osztályaiban is osztályfőnökként. Ő volt az első, aki tanmeneteket dolgozott ki a 9. és 10. évfolyamos osztályok számára. Jellemző Rékára, hogy élenjár az újdonságok kipróbálásában, innovatív ötleteivel segíti az intézményben folyó szakmai munkát. Részt vett a minőségirányítási rendszer kidolgozásában és végrehajtásában, hozzájárult a nevelőtestület módszertani megújulásához.

Színvonalas és lélekbemarkoló ünnepségeket szervez tanulóival, ezzel a közösség iránti elköteleződésre és felelősségvállalásra neveli őket. Felfedezi tanulóiban rejlő tehetségfaktorokat, versenyre készíti fel őket, vagy művészeti produkciókban való szereplésre ösztönzi és segíti a gyerekeket.

Munkavégzésére mindig a pontosság, a precizitás, a letisztult felépítettség, a gondos átgondoltság és tudatosság jellemző.

A nevelőtestület megbecsült tagja, mindenki számíthat segítségére, kollegalitása példamutató.

Mindezen tulajdonságaival, tetteivel kiérdemelte, hogy kétévtizedes pályafutása mérföldkövéhez érkezve elismerésben részesüljön.

További sikereket, sikerélményeket kívánok pályája további szakaszában is és szeretettel gratulálok az elismeréshez!

Káhleszné Krémer Ildikó