Pedagógusnap

2022-es év Pedagógusnapján tanulóinkkal együtt köszönthettem az intézmény dolgozóit. Köszönöm minden kollégám áldozatos és lelkismeretes, lelkes munkáját, kitartását, egymásnak, a gyerekeknek, a szülőknek nyújtott segítségét.

Elismerő Oklevelet és a hozzátartozó könyvutalványt ezúttal Gazdag Éva gyógypedagógus vehette át.

Gazdag Éva kiemelkedő munkát végzett osztályfőnökként, olyan közösséget épített, amelyben az osztálya tanulói minden napjukat nyugalomban, biztonságban, szeretetben tölthették és folymatosan fejlődhettek. Nagy gondot fordított az egyéni képességfejlesztésre osztálya tanulói körében és folyamatosan segítette tanulóközössége szüleit ügyintézésben, nevelési kérdésekben. Osztályfőnöki munkája mellett ugyancsak kiemelkedő színvonalon látta el utazó gyógypedagógusként a rábízott integráltan oktatott tanulókat. Szülői konzultációival folyamatosan és fáradhatatlanul segítette integrált tanulói szüleit is gyermekeik fejlesztésében. A tanév során, de korábbi években is jelentős részt vállalt az intézménybe érkező új kollégák beilleszkedésének segítésében.

Minden rábízott feladatát elhivatottsággal, magas fokú szakmaisággal, empátiával, gyermekszeretettel végezte.