Óvodamegnyitó ünnepély

Óvodánk hivatalos megnyitása alkalmából ünnepély zajlott intézményünkben 2023 október 4-én. Az ünnepélyen beszédet mondott Hajnal Gabriella a Klebelsberg Központ elnöke , Nagy Csaba országgyűlési képviselő és Bognár László a Szigetvári Tankerületi Központ vezetője. Rendezvényünket megtisztelete jelenlétével és érdeklődésével · Dr Őri Lászlót a Baranya Vármegyei Önkormányzat elnöke, Junácski András, a Baranya Vármegyei Önkormányzat alelnöke, Patacsi Evelin a Szentlőrinci Járási Kormányhivatal hivatalvezetője, Koltai Pétert Szentlőrinc polgármestere, Ritter Betty a Pécsi Pedagógiai Oktatási Központ vezetője, Benkő Vanda a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója, Csathóné Bicsák Éva a Baranya Megyei Szakértői Bizottság vezetője, Dr Arató Attila a Szigetvári rendőrkapitányság rendőrkapitánya, Käszné Lebő Zsuzsanna a Mohácsi Tankerületi Központ vezetője, Tóth László Ákos a Pécsi Tankerületi Központ vezetője, a kivitelező Sziget-Therm Kft vezetője Riszt József, a Szigetvári Tankerületi Központ munkatársai, Szentlőrinc képviselőtestületének tagjai, a Szentlőrinci Járás iskoláinak igazgatói, a Máltai Szeretetszolgálat Szentlőrinci Csoportjának vezetői, Családsegítő Szolgálat munkatáras, a Járási Pedagógiai Szakszolgálat vezetője, óvodásaink szülei, a szülői munkaközösség képviselője, a diákönkormányzatunk képviselői. Az ünnepélyt színvonalas szereplésével Csorba Brendon 3. osztályos, Halász Gábor 7. osztályos, Kun Vanessza és Horváth Nelli 8. osztályos tanulók tették színesebbé. Felkészítőik Tóthné Csatahelyi Gyöngyi és Rékai János voltak. Köszönöm minden kollégámnak az összefogást, a közös munkát, köszönöm minden résztvevőnek a részvételt,az értékes hozzászólásokat, beszédeket. „Kezet csak megfogni szabad. Elveszíteni vétek. Ellökni átok. Egymásba simuló kezek tartják össze az eget s a világot.” ( A. Camus)

Ahogy Camus fogalmazta meg, annak az összefogásnak, tenni akarásnak az eredményeként állhatunk most itt és nyithatjuk meg gyógypedagógiai óvodánk kapuját hivatalosan is. Az elmúlt hónapokban minden nap erről szólt….. hogy megkapjuk a helyet, hogy meglegyenek a tervek, hogy megépüljön, hogy beszerezzük a szükséges bútorokat, eszközöket, hogy legyenek elhivatott kollégák az intézményrészben, azaz, minden rendelkezésre álljon ahhoz, hogy az intézményünk óvodai részébe irányított sajátos nevelési igényű kisgyermekek megkaphassák a szakszerű gyógypedagógiai ellátást, a családok pedig a segítséget.

Gyorsan és jól kellett cselekedni, ez pedig összefogással valósult meg, amiért szeretném köszönetemet kifejezni minden résztvevőnek. Köszönöm Baranya Vármegye Kormányhivatalának, hogy felhívták figyelmünket az ellátás szükségességére és végig segítőkezet nyújtottak abban, hogy a szabályoknak megfelelő környezetet alakíthassunk ki az óvodában. Köszönöm Szentlőrinc képviselőtestületének, hogy rendelkezésünkre bocsátották a helyiségeket, köszönöm a Klebelsberg Központ és a Szigetvári Tankerületi Központ vezetőinek, munkatársainak, hogy anyagilag és tetteikkel támogatták az építkezést, beszerzést. Köszönöm a kivitelező Sziget-Therm KFT vezetőjének, Riszt Józsefnek, hogy maximálisan figyelembe vették az intézmény specialitását és a lehetőségekhez képest a legoptimálisabban alakították ki a helyet, hogy az, új funkcióját a legjobban szolgálhassa. Köszönöm az itt dolgozó karbantartók áldozatos és magas színvonalú munkáját. Köszönöm a tankerületi központ munkatársainak, hogy végig minden pillanatban figyelembe vették a szakmai szempontokat, és prioritást adtak a projektnek, mindenben a segítségünkre voltak. Köszönöm a Baranya Megyei Pedagógiai Szakszolgálat szakmai segítségnyújtását. Köszönöm a helyet korábban használóknak a gyors kiköltözést, köszönöm a Járási Szakszolgálat és a Pécsi Tankerületi Központ együttműködését, hisz napi szinten kell használnunk az ő területüket is.

Nagyon nagy hálával köszönöm intézményünk munkatársainak az egész nyáron át és a jelen pillanatig tartó munkát, a kivitelezésben, beszerzésen, takarításban, dekorálásban. És végül, de nem utolsó sorban köszönöm a szülők türelmét, bizalmát.

Nos ennyi kéz kapaszkodott össze, azért, hogy Szentlőrinc, Szigetvár, Sellye és a Hegyháti Járás sajátos nevelési igényű óvodáskorú gyermekeinek legyen óvodája.

Amikor erre gondolok, azt érzem, hogy mégis csak rendben vannak a dolgok, mert ha a legelesettebbekért ilyen összefogás, tenniakarás valósul meg, akkor nincs veszve minden. Hiszen ez egy érdek nélküli összefogás…….mondják, egy társadalom fejlettségét jelzi, hogy hogyan bánik a legelesettebbel, azokkal, akik nem tudják viszonozni azt, amit kapnak. Azt látjuk, hogy itt és most jól bánik.

A mi munkánkban, a gyógypedagógus munkájában mégis az a végső cél, hogy a tőlünk kikerülők a társadalom hasznos tagjai lehessenek azon a szinten, ami képességeiket figyelembe véve elérhető, vagy ha ez nem lehetséges, akkor a lehető legkevesebb segítséggel tudják vezetni majdan felnőve saját életüket. Ez egy lassú folyamat, nagyon apró lépésekből álló közös munka a gyógypedagógus, a segítő munkatársak, a gyermek, a család részéről. Tudjuk, hogy annál eredményesebb a habilitáció-rehabilitáció, minél alacsonyabb életkorban kezdődhet el. Amit ma ünnepelhetünk, az épp az, hogy ennek gyógypedagógiai munkának egy új helye, tere jött létre és az a munka immár nem az első osztályban, hanem az óvodában kezdődhet meg a Szentlőrinci EGYMI-ben.

Köszönönjük szépen.

Káhleszné Krémer Ildikó