Oktatási Díj Goják Melinda részére

Kedves Szülők, Kedves Gyerekek, Kedves Barátaink!

Örömhírt szeretnék megosztani intézményünk minden partnerével.

2023. 08. 16-án Goják Melinda különleges elismerésben részesült.

Szentlőrinc Város Oktatási Díjjal tüntette ki oktató-nevelő munkája elismeréséül.

Goják Melinda gyógypedagógiai asszisztensi és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógiai tanári végzettséggel rendelkezik. Pályája kezdetén gyógypedagógiai asszisztens hallgatóként is intézményünkben tevékenykedett. Felismerte, hogy szakmai tudását bővítve többet tehet a sérült gyerekek ellátása érdekében, és a gyógypedagógiai asszisztensi képzéssel egyidőben a gyógypedagógiai tanári végzettség megszerzésébe is belefogott. Így már 2004-ben megszerezte gyógypedagógusi diplomáját is. Munkáját a kezdeti évektől hivatásának tekinti, sokat tesz a tanulásban akadályozott tanulók fejlődéséért. Pályája során a mai napig folyamatosan képzi magát. Hivatása gyakorlása érdekében Szentlőrincen telepedett le férjével és nevelik leányukat.

A Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégiumban és jogelőd intézményeiben gyógypedagógiai asszisztensként dolgozott, később gyógypedagógusként betanítói, napközis nevelői és jelenleg is osztályfőnöki teendőket lát el az általános iskolai részen, és tevékenykedett az előkészítő szakiskolai részen is osztályfőnökként.

Részt vett és részt vesz az intézmény módszertani munkájában. Különleges vetélkedőket szervezett Szentlőrinc Járás, majd Sellye, Szigetvár és a Hegyháti Járás utazó gyógypedagógiai ellátásban részesülő tanulók számára. Feledhetetlen és felemelő ünnepi műsorok szervezése és lebonyolítása kötődik nevéhez, illetve több ballagó osztály osztályfőnökeként szervezte meg a ballagásokat, tanévzáró ünnepélyeket. Szabadidős és ünnepi programok szervezésével célja a tanulók személyiségének fejlesztése, az egyetemes, európai kultúra közvetítése, és a közösségépítés. Az évek során képes a megújulásra, képes arra, hogy mindig gyermekbarát, a gyerekek érdeklődését lekötő ugyanakkor fejlesztő hatású programokat szervezzen.

Az intézményben úttöröként álmodta meg kollégájával azt, hogy milyen módon lehet közelebb vinni a sérüléssel küzdő tanulók számára a fenntartható fejlődés szemléletét. Sikeres pályázatot nyújtottak be az Öko-iskolai cím megszerzésére. Hosszú időn keresztül felelt az intézménnyel kapcsolatos hírek továbbításáért különböző médiacsatornák és a honlapkészítők felé.

Tanítványait folyamatosan segíti, igazi közösséget épít osztályaiban.

Mindezekért a gyerekek szeretetének, tiszteletének örvend.

A szülők és kollégái is számíthatnak segítőkészségére.

Ezúttal városunk képviselőtestülete az Oktatási Díj adományozásával is elismerte tevékenységét.

Örömmel gratulálok Goják Melinda kollégámnak az elismeréshez. További sok sikert kívánok hivatása gyakorlása során.

Káhleszné Krémer Ildikó

intézményvezető