Novemberi boldogságóra

Novemberben a mi osztályunk a társas kapcsolatok témakörön belül a Micsoda alakok című játékot választotta a téma feldolgozásakor. A rávezető beszélgetés, és motiváló zene meghallgatása után a tanulók egymás rajzait egészítették ki egy-egy figurával. Amikor a tanulók saját rajzukat kezükbe kapták, akkor körvonalazódott számukra, hogy társaik keze nyoma, gondolatai is megelevenednek a rajzokban. Nagyon érdekes érzelmeket váltott ez a játék a gyerekekből. Elfogadták azt, hogy különböző rajzkészséggel, különböző gondolatvilággal rendelkeznek a társaik. Ezt meg is fogalmazták. Az együtt munkálkodást, a kooperatívitást, egymás elfogadását mindenképpen erősítette bennük. Köszönjük az érdekes feladatot!

Tóthné Kiss Zsuzsanna