Nemzeti tehetségprogram projektzáró

Lovagi torna S. Laurency várában

Hírül adjuk S: Laurency népének, és rajta kívül mindenkinek, hogy S. Laurency várában, Dominik de Szirtes Nagymesterünk vezetése alatt álló S. Laurency de Wkur templomos, keresztes lovagok rendháza és a nagyérdemű közönség jelenlétében lovaggá avattunk 4 jól kiképzett fegyvernököt. Kiképzésük a Nemzeti Tehetség Program által támogatottan Wirthné Zsoldos Rita, Rékai János és Tóthné Csatahelyi Gyöngyi irányításával egy éven keresztül zajlott. Az ünnepélyes fogadalomtételt megelőzte a lovagi zászlók kitűzése, a lovagok és fegyvernökeik bevonulása, az ünnepi dal, zene és tánc bemutatása. A fegyvernökök az eskütétel után az úrhölgyektől megkapták a lovagi övüket és kardjukat, majd lovagi küzdelmet mutattak be a nagyérdeműnek. A hivatalos ceremónia után S. Laurency várának tövében a részt vevők is kipróbálhatták a lovagi küzdelmeket, íjászatot és a lovaglást is. A program végén pedig a fáradt sereg lovagi lakomán vehetett részt a vár melletti síkságon.

Ezen lovagi torna a lovagok, fegyvernökök és az úrhölgyek szüleinek, társainak, barátainak, tanárainak jelenlétében zajlott. Az ünnepi eseményről tanuskodhat továbbá S. Laurency rendházának vezetője, és a szomszédságban lévő kastély vezetője is.

Aki nem hiszi járjon utána!