„Fogyatékossággal élő fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósulása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre.” NTP-FTP-18-A-0023

„Fogyatékossággal élő fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósulása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre.”

NTP-FTP-18-A-0023

Kedvezményezett neve: Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium

A projekt címe: „Tollforgató” szóforgatók integráló tehetségsegítő program

A szerződött támogatás összege: 1.450.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A tehetséges, sajátos nevelési igényű, szegregáltan nevelt- oktatott enyhe értelmi fogyatékos tanulók tehetséggondozó programjának megvalósítása integráló környezetben, a Szentlőrinci Általános Iskola 1. évfolyamos diákjainak bevonásával. A gyermekek személyiségének fejlesztése, egymás elfogadásának erősítése, gátlások leküzdése, sikerélmény biztosítása, kooperációs készségük fejlesztése, felelősségvállalás egymás iránt, saját maguk és egymás munkájának megfigyelése.

Tehetséggondozó, tehetségsegítő programunk célja a „másság” elfogadtatása volt, illetve a fogyatékos fiatalok társadalmi elfogadásának segítése, a passzív elfogadó szemlélőből, a tapasztalás útján támogatott aktív segítő résztvevő szemlélet kialakítása. Az integráció eredményes megvalósulása csak „alulról építkezve” képzelhető el, amihez kiváló teret biztosított a művészeti alkotások együttes létrehozása, az alkotás örömének együttes átélése, a közösségformálás, a szociokulturális hátrányok csökkentése. A program célja volt továbbá a tehetséges tanulásban akadályozott tanulók sérült és erős oldalainak, személyiségének fejlesztése, mások számára is követendő példa adása, sikerélmény biztosítása, az esztétikai szemlélet fejlesztése A program során tehetségműhelyt alakítottunk ki, ahol a sérült gyermek együtt dolgozott ép társával, együtt hoztak létre művészeti produktumot.

A vállalt programok között szerepelt 4 órás, szülők bevonásával megvalósuló interaktív foglalkozás, amit Zsályaligeten valósítottunk meg. Ez az elem több célt szolgált, hiszen nemcsak ismereteket szerezhettek a csapat tagjai, de ugyanakkor kikapcsolódhattak, pihenhettek, és jobban megismerhették önmagukat és egymást, egymás szüleit. Az elfogadás a csoporton belül erősödött. Ez a kötetlen szabadidős elfoglaltság kiváló lehetőséget biztosított arra is, hogy a programban résztvevők feloldják az integráció gátjait.

További vállalt programunk egy kisfilm készítése a projektről, amit nagy sikerrel mutattunk be az intézmények iskolagyűlésein is.

A projekt során megvalósított beszerzések – classroom cajon, boomwachers, babzsákok, ritmushangszer csomag, hangfalállványok, hangosítási alkatrészek - a program megvalósulását segítették.

A projekt befejezésének dátuma: 2019. 06. 07.

A projekt azonosító száma: NTP-FTP-18-A-0023

 

 

Tóthné Csatahelyi Gyöngyi

1. 22. 20-tól a Tollforgató szóforgató integrációs tehetségsegítő programunk kisfilmje