FODISZ elismerést kapott Kürthy László testnevelő

Szeretettel gratulálok Kürthy László tanár úrnak abból az alkalomból, hogy a mai napon rangos elismerést vehetett át évtizedes sportpedagógusi munkájáért. A FODISZ által alapított "FOGYATÉKOSOK DIÁKSPORTJÁÉRT DÍJ Ezüst fokozata" átadására Budapesten került 2022.09.16-án.

"Kürthy László Budapesten született és élte gyermek- és fiatalkori éveit, valamint pedagógusként is ott kezdte pályáját még a diploma megszerzése előtt. 1987-ben szerzett diplomát a Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskolán testnevelés szakirányon. Házasságkötése révén Baranya megyébe került, Szentlőrincen alapított családot. Két leány és egy fiú gyermeke született, akiket felesége korai halála miatt egyedül nevelt fel. Egy unokája született, gyermekeit, kisunokáját atyai rajongással szereti.

Közben pedagógusi pályájának nagy részét is Szentlőrinc Járás intézményeiben folytatta nyugdíjazásáig. Többek között az egykori Il. számú Általános Iskolában, majd Bükkösdön, Sumonyban, Királyegyházán tanította az alsó tagozatos gyermekeket. 2009/2010-es tanévtől pedagógiai munkássága a Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium jogelőd intézményében; a hajdani Kodolányi Utcai Általános Iskola Speciális Tagozatán bontakozott ki a legmeghatározóbb módon a testnevelés és a sportpedagógia terén.

Az intézményben testnevelőként tevékenykedett több mint egy évtizedig. Kiemelt célja, hogy a tanulásban akadályozott tanulók egyéni fejlődését elősegítve társadalmi beilleszkedésüket, boldogulásukat támogassa. Célja megvalósításához a tehetséggondozást használva, a komplex személyiségfejlesztést megcélozva tevékenykedett. Kiemelkedó a tanulásban akadályozott diákjainak tehetséggondozásában végzett munkája. Minden gyermeknél egyéni eszközöket, módszereket, eljárásokat alkalmazott a tehetség feltárására, fejlesztésére. A kettős különlegességú gyermekekben felismerte, ha valamely sportágban tehetséget mutattak és segítette őket abban, hogy tehetségük révén a tőlük elvárható legmagasabb szinten tudjanak teljesíteni. Egyedülálló a Szentlőrinci EGYMI sport tehetségtámogatása terén, hiszen sorra sikeresen készítette fel tanulóit megyei, országos atlétikai, labdarúgó, kosárlabda versenyekre, ahol rendre dobogós helyen szerepeltek tanítványai. Olyan különleges sportágakkal is megismertette tanulóit, mint az ergométeres evezés, de szinte minden kínálkozó lehetőséget megragadott arra, hogy a fogytakossággal küzdó gyermekeket a sport révén új élményekhez is juttassa, a világot kicsit megnyissa számukra a versenyeken, vagy sportrendezvényeken való részvétel biztosításával.

Sport tehetséggondozó munkájának fontos részét képezi, hogy a Fogyatékkal Élők Baranya Megyei Sportszövetsége elnökségének aktív tagjaként is szervezi és bonyolítja a megye fogyatékos tanulóinak sportéletét, az ő nevéhez fűződik a Járási Atlétikai Bajnokság életrehívása, melynek már 8. éve minden ősszel Szentlőrinc ad otthont, a Szentlőrinci EGYMIben kerül megrendezésre és Szentlőrinc Járás sajátos nevelési igényú tanulói mérettetik meg magukat. A versenyekre való felkészítések mellett sporttáborokat szervez, és kiemelt gondot fordít a fogyatékos tanulók mind szélesebb körben történő aktivizálására, a testmozgás, a sport népszerűsítésére.

Munkájával nagyban hozzájárult a tanulók helyes önismeretének kialakításához, személyiségük lehető legteljesebb fejlesztéséhez, hosszabb távon a társadalmi integrációjuk megvalósításához."

Nagy öröm, megtiszteltetés és büszkeség, hogy Kürthy László kollégája lehetek és intézményünkben, a Szentlőrinci EGYMI-ben végzi tevékenységét.

Szívből gratulálok, köszönöm fáradhatatlan, lelkes munkádat és kívánok további sok sikert a folytatásában is kedves Kürthy László!