Elkészült az ebédlő és a tálalókonyha

Az első ebéd az étkezőnkben

 

Többéves erőfeszítés, tervezés, rengeteg egyeztetés, lobbizás, pakolás, takarítás, társadalmi munka, sok-sok pénz és nem utolsósorban jószándék és segítőkészség eredményeként tanulóink hosszú évek után 2020.11.16-tól az intézményünkben ebédelhetnek. Mától nem kell átmenniük a Szentlőrinci Általános Iskolában lévő ebédlőbe és vissza. Nem kis teher volt ez sérült tanulóink számára, mely meghatározta a mindennapjaikat csaknem egy évtizeden keresztül.

A megterhelő időszaknak vége lehet ma, ezért a legnagyobb anyagi segítséget intézményünk fenntartója: a Szigetvári Tankerületi Központ nyújtotta mintegy 12 millió forint értékben. Köszönöm a gondosságot, segítséget Kalapáti Attila Ádám tankerületi igazgató úrnak, Illés Tiborné gazdasági vezető asszonynak, Keszeg Károly szakmai igazgatónak és Kreznanics Róbert üzemeltetési referensnek. Tették mindezt úgy, hogy a gyermekétkeztetés nem tankerületi feladat. Mégis átérezték, hogy sajátos nevelési igényű, több problémával is küzdő tanulóinknak akkora teher a napi egy kilométeres átjárás, úgyhogy segítő kezet nyújtottak: az ebédlő és a tálalókonyha kialakítását finanszírozták, koordinálták, segítették. Ehhez először a tanári szobát és az igazgatói irodát kellett felköltöztetni az emeletre egy korábban irattárnak használt terembe, melynek kiürítése is hatalmas feladat volt és köszönöm szépen a Szentlőrinci Általános Iskola vezetőségének és munkatársainak, hogy ebben a segítségünkre voltak! Aztán a helyiségek festése, mázolása volt a 2019-es nyár feladata, melyben az EGYMI technikai és adminisztratív dolgozói, asszisztensei vállaltak nagy részt, így a 2019-20-as tanévet már a fönti irodák birtokba vételével kezdhettük meg. A 2019-es őszi szünet elején kezdődtek meg a lenti helyiségekben az építészeti munkálatok: vízvezetékszerelés, csempézés, járólapozás, kiadóablakok kialakítása, mázolás, festés, új világítás kiépítése. Munkatársaim, tanulóink és a szülők nagy türelemmel viselték a munkálatokkal járó kellemetlenséget. Köszönöm a türelmüket!

A számunkra hatalmas örömet és rengeteg gond és probléma megoldását jelentő változást jószándékú ismerőseink is örömmel kísérték figyelemmel és rengeteg önzetlen felajánlás érkezett a megvalósítás gyorsításához: a Szentlőrinci Vállalkozók Egyesületétől kaptuk meg az evőeszközöket, tányérokat, tálcákat, kancsókat, a Máltai Szeretetszolgálattól sötétítőfüggönyt és függöny anyagot kaptunk, melyet Hazenauer Zsoltné és Kocsisné Tóth Zsuzsanna asszisztensek varrtak meg. Székeket, szekrénysort, asztalokat, székeket , íróasztalt kaptunk még Schaub Gábortól, Szakács Honorátától, Ifsics Margitkától, a Királyegyházai Általános Iskolától, poharakat, evőeszközöket, tányérokat és egyéb hiányzó konyhai eszközöket kaptunk Vókó Ágotától, Vókó Tündétől, Szabó Jánosnétól, Némethné Ritától, Kocsis Péternétől, Tóth Beátától. A Mozgással az egészségünkért csoporttól több alkalommal kaptunk segítséget, amely ezt a munkánkat is előrelendítette. Készpénzt a hiányzó eszközök beszerzésére a Szójamag KFT-től, és nevüket felfedni nem akaró szentlőrinci polgároktól kaptunk még. Jelentős mértékű társadalmi munkát végzett a konyhaszekrények elkészítésével Borovácz Gyula. Nem kívánták személyük publikálását többen, ők tűzhellyel, hűtőszekrénnyel, viaszosvászon terítőkkel, konyhai eszközökkel, további jelentős mértékű készpénzzel segítették a megvalósulást. Kollégáim sok pluszmunkával, társadalmi munkával szintén azon voltak, hogy tanulóink minél előbb itt ehessenek az épületünkön belül.

Hálásan köszönöm a sok-sok segítséget!

 

Sajnos a COVID 19-es járvány okozta tavaszi leállás miatt az utolsó simítások, az engedélyeztetés és a működtetés megkezdése eltolódott a 2020/21-es tanévünk elejére, de mostanra ez is lezajlott már. Köszönöm szépen Kastal I. Orsolya igazgató asszony segítségét ebben a folyamatban. A konyhát és az étkezőt Szentlőrinci Művelődési Központ, Könyvtár és Konyha működteti majd, amelyhez a déli időszakban egy konyhást biztosít az önkormányzat. Az étkeztetéssel kapcsolatos többi feladatot: reggeliztetést, tízóraiztatást, uzsonnáztatást, vacsoráztatást az EGYMI asszisztensei, takarítói látják el, amit köszönök szépen minden ebben tevékenykedő munkatársamnak. 

Köszönöm szépen a főzőkonyhában dolgozó konyhásnénik eddigi gondoskodását, segítségét, és köszönöm szépen a Szentlőrinci Általános Iskola vezetőségének  segítségét abban, hogy tanulóink eddig ott ebédelhettek, és ennek szervezését segítették. 

Nem volt egyszerű és könnyű az időszak, amíg eljutottunk a mai naphoz. Sok küzdelem, kitartás, sok segítő akarat és tett kellett hozzá. Nagyon köszönöm tanulóink nevében is mindazoknak, akik részt vállaltak ebben!

Káhleszné Krémer Ildikó

igazgató