Digitális munkarend újra

Kedves Szülők és Gyerekek!

A Kormány bejelentése alapján március 8-tól április 7-ig áttérünk a digitális munkarendre.

Kérek mindenkit, hogy nyugodtan, fegyelmezetten fogadjuk a bejelentést. Kérem a kedves Szülőket, hogy tartsák a kapcsolatot gyermekük osztályfőnökével, fogadják el a segítséget és kérjenek segítséget gyermekük otthoni tanulása, fejlődése érdekében.

Kedves Gyerekek! Kérem, hogy vegyétek nagyon komolyan az otthoni tanulást! Nem szünet kezdődik, hanem egy nehéz időszak, amelyben nektek is helyt kell állni azzal, hogy tanultok, elkészítitek a kapott feladatokat és visszakülditek azokat. Szerencsére van már tapasztalatotok ebben. Egyszer már megcsináltátok! Most is sikerülni fog. Bízom Bennetek!

Vigyázzon mindenki magára, és bízzunk abban, hogy április 7-e után egészségben találkozunk!!!

Tisztelt Szülők!

A ma (2021. 03. 06.) délután kiadott Kormányrendelet értelmében:

„A Kormány 111/2021. (III. 6.) Korm. rendelete a védelmi intézkedések ideiglenes szigorítása idején a gyermekfelügyeletről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a  koronavírus[1]világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  óvodában és az  iskolában – a  védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet szerint az  óvodákban elrendelt rendkívüli szünet, illetve az  általános iskolákban bevezetett

tantermen kívüli, digitális munkarend időtartama alatt – a szülő, törvényes képviselő kérelmére az intézményvezető gondoskodik a gyermekek, tanulók napközbeni felügyeletének megszervezéséről.

(2) A szülő, törvényes képviselő (1) bekezdés szerinti kérelmét elektronikusan is benyújthatja az intézmény vezetőjének.

2. § A Kormány – tudva, hogy a  szülők számára a koronavírus-világjárvány harmadik hulláma elleni védekezés érdekében elrendelt rendkívüli óvodai szünet és az általános iskolák tantermen kívüli, digitális munkarendre történő átállása többlet erőfeszítést, újabb megoldandó feladatokat jelent, ugyanakkor tekintettel arra, hogy a járvány az oktatási intézményekben is terjed – felkéri a  szülőket, hogy az  1.  § (1) bekezdése szerinti gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetben – különösen munkavégzés, védekezésben való részvétel – vegyék igénybe.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. március 8-án lép hatályba. (2) A 4. § 2021. március 22-én lép hatályba.

4. § (1) A  Kormány e  rendelet hatályát a  koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény hatályvesztéséig meghosszabbítja.

(2) Ez a rendelet 2021. május 23-án hatályát veszti.

Orbán Viktor s. k.”

 

A fenti kormányrendelet szerint, amennyiben a Szülő a digitális munkarendre való áttéréskor gyermeke felügyeletét nem tudja ellátni, mert a munkavégzését akadályozza, ha járvány elleni védekezés területein dolgozik, írásban kérheti gyermeke felügyeletét. A felügyeletet munkanapokon 8-16 óráig látjuk el az intézményben. A tanulók számára a gyermekétkeztetést megszervezzük. A KÉRELMET írásban, elektronikus úton az intézmény vezetőjének címezve és az osztályfőnökhöz eljuttatva kell benyújtani.

 

Kérem, hogy a járványhelyzet súlyosbodása miatt csak valóban indokolt esetekben kérjék a felügyeletet, hisz „a járvány az oktatási intézményekben is terjed”.

 

Kérem gyors közreműködésüket gyermekük osztályfőnökével.

 

Köszönettel, jó egészséget kívánva: Káhleszné Krémer Ildikó

                                                                       igazgató