Beszámoló a „Székekből góbéság” integrációs tehetséggondozó program munkájáról

Beszámoló a „Székekből góbéság” integrációs tehetséggondozó program munkájáról

 A programot a Nemzeti Tehetség Program támogatta.

 

 

Fogyatékossággal élő fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre.

 

NTP-SPEC-22-0108

Kedvezményezett neve: Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium

A projekt címe: „Székekből góbéság” integrációs tehetséggondozó program

A szerződött támogatás összege: 4.200.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:  A társadalmi szemléletformáló programban két intézmény működött együtt, az egyik a Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a másik pedig a Szentlőrinci Általános Iskola. Tehetséggondozó programunk célja a „másság” elfogadtatása, a fogyatékos fiatalok társadalmi elfogadásának segítése volt. Olyan szemlélet kialakítása, amelyben a passzív elfogadó szemlélőből, a tapasztalás útján támogatott, aktív segítő résztvevő magatartás alakul ki már az általános iskola alsó tagozatától kezdve. A program célja a közösségformálás, a szociokulturális hátrányok csökkentése, a tehetséges tanulásban akadályozott tanulók sérült funkcióinak és személyiségének fejlesztése, mások számára is követendő példa adása, sikerélmény biztosítása, az esztétikai szemlélet fejlesztése volt.

A projektben részt vettek ép értelmű és fogyatékos gyermekek, akik a segítő szakemberekkel együtt tehetségműhelyt hoztak létre. Minden foglalkozás fontos eleme a tapasztaláson alapuló játékos foglalkoztatás volt. A téma ebben az évben a székely népi világ volt, ahol érintettük az életmódot, kultúrát, zenét, meséket, gasztronómiát, népi kismesterségeket. A foglalkozásokon a nagy korkülönbség ellenére jól tudtak együtt dolgozni a gyerekek, a nagyok segítették a kicsiket, sokat játszottunk, kézműveskedtünk, egymással kooperálva, egymást elfogadva alakultak közösséggé, és hozták létre a vállalt tárgyiasult alkotást, ami a munka végén mindkét szülői csoport és a társak bevonásával zárult, megvalósítva ezzel egy nagyobb integrációt.

Vállalt kiegészítő tevékenység a szülők, társak bevonásával történő interaktív foglalkozás volt, ami a tanév végén bemutatóval egybekötött táncház, népi játszóház és székely lakoma volt. Kiegészítő tevékenység volt a kirándulás Szentendrére az Erdély skanzenbe, színházlátogatás a Madách Színházba, valamint elkészül a munkánkat bemutató kisfilm is.

A projekt során megvalósított beszerzések: 3 pár térmikrofon a hozzá tartozó állványokkal és vezetékekkel, 1 db tablet, 2 db szopránfurulya, 1 db alt furulya, 1 db erdélyi furulya, amik a program megvalósulását segítették.

A projekt befejezésének dátuma: 2023.06.30.

A projekt azonosító száma: NTP-SPEC-22-0108

A video linkje: https://www.youtube.com/watch?v=_xqvXEjaTnc

 

Tóthné Csatahelyi Gyöngyi