Beszámoló a „S. Laurency lovagjai” című tehetséggondozó program munkájáról

Beszámoló a „S. Laurency lovagjai” című tehetséggondozó program munkájáról

 A programot a Nemzeti Tehetség Program támogatta.

 

 

Fogyatékossággal élő fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósítása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre.

 

 

NTP-SPEC-21-0068

Kedvezményezett neve: Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium

A projekt címe: S. Laurency lovagjai

A szerződött támogatás összege: 4.013.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása:  A társadalmi szemléletformáló programban két intézmény működött együtt, az egyik a Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, a másik pedig a Szentlőrinci Általános Iskola. Tehetséggondozó programunk célja a „másság” elfogadtatása, a fogyatékos fiatalok társadalmi elfogadásának segítése volt. Olyan szemlélet kialakítása, amelyben a passzív elfogadó szemlélőből, a tapasztalás útján támogatott, aktív segítő résztvevő magatartás alakult ki már az általános iskola alsó tagozatától kezdve. A program célja a közösségformálás, a szociokulturális hátrányok csökkentése, a tehetséges tanulásban akadályozott tanulók sérült funkcióinak és személyiségének fejlesztése, mások számára is követendő példa adása, sikerélmény biztosítása, az esztétikai szemlélet fejlesztése volt.

A projektben részt vettek ép értelmű és fogyatékos gyermekek, akik a segítő szakemberekkel együtt tehetségműhelyt hoztak létre. Minden foglalkozás fontos eleme az élménypedagógián alapuló játékos foglalkoztatás volt, amiben egy témát, a lovagi kort dolgoztunk fel, ahol egymással kooperálva, elfogadva alakultak közösséggé, és hozták létre a vállalt tárgyiasult alkotást, ami a munka végén mindkét szülői csoport és a társak bevonásával zárult, megvalósítva ezzel egy nagyobb integrációt.

A vállalt programunk szerves része az egynapos tanulmányi út volt Sümegre és Keszthelyre, így a gyerekek saját tapasztalatot szerezhettek a vár és a kastély jellegzetességeiben, összehasonlíthatták azokat a történelem fejlődésének tükrében. Keszthelyen a szabadtéri színpadon, Sümegen pedig a kápolnában kis koncertet adtunk. A projektről kisfilmet készítettünk, amit bemutattunk a két intézménynek.

A projekt során megvalósított beszerzések: 2 db laptop, 2 db tablet, 1 db varrógép, 1 db kézi varrógép, 1 db vízadagoló automata -amik a program megvalósulását segítették.

A projekt befejezésének dátuma: 2022.06.30.

A projekt azonosító száma: NTP-SPEC-21-0068

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A video linkje: https://www.youtube.com/watch?v=kv-l7u2gnvY

 

Tóthné Csatahelyi Gyöngyi