Beszámoló a "Nyomon beszélők" integráló tehetségsegítő program munkájáról

 

„Fogyatékossággal élő fiatalok számára szervezett, legalább 60 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósulása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre.”

NTP-FTP-17-A-0012

Kedvezményezett neve: Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium

A projekt címe: „Nyomon beszélők” integráló tehetségsegítő program

A szerződött támogatás összege: 1.960.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A tehetséges, sajátos nevelési igényű, szegregáltan nevelt- oktatott enyhe értelmi fogyatékos tanulók tehetséggondozó programjának megvalósítása integráló környezetben, a Szentlőrinci Általános Iskola 4. évfolyamos diákjainak bevonásával. A gyermekek személyiségének fejlesztése, egymás elfogadásának erősítése, gátlások leküzdése, sikerélmény biztosítása, kooperációs készségük fejlesztése, felelősségvállalás egymás iránt, saját maguk és egymás munkájának megfigyelése.

Tehetséggondozó, tehetségsegítő programunk célja a „másság” elfogadtatása volt, illetve a fogyatékos fiatalok társadalmi elfogadásának segítése, a passzív elfogadó szemlélőből, a tapasztalás útján támogatott aktív segítő résztvevő szemlélet kialakítása. Az integráció eredményes megvalósulása csak „alulról építkezve” képzelhető el, amihez kiváló teret biztosított a művészeti alkotások együttes létrehozása, az alkotás örömének együttes átélése, a közösségformálás, a szociokulturális hátrányok csökkentése. A program célja volt továbbá a tehetséges tanulásban akadályozott tanulók sérült és erős oldalainak, személyiségének fejlesztése, mások számára is követendő példa adása, sikerélmény biztosítása, az esztétikai szemlélet fejlesztése A program során tehetségműhelyt alakítottunk ki, ahol a sérült gyermek együtt dolgozott ép társával, együtt hoztak létre művészeti produktumot.

A 60 órás fejlesztő program többféle képességterületet átfogott, így érintette az auditív-, és vizuális differenciálást, diszkriminációt, a sorrendi emlékezetet, a figyelmet, a síkbeli és térbeli tájékozódást, és a figyelem területét olyan gyermekeknél, akik mindannyian tanulásban akadályozottak, ép társaikhoz képest jelentős elmaradást mutatnak a tanulás területén.

A vállalt programok között szereplő színház és múzeum látogatás biztosította a résztvevők kikapcsolódását és feltöltődését. Ezeken a programokon a felnőttek és a tanulók ellazulhattak, tapasztalati úton bővíthették az ismereteiket. Ezek az elemek kettős célt szolgáltak, hiszen nemcsak ismereteket szerezhettek a csapat tagjai, de ugyanakkor kikapcsolódhattak, pihenhettek, és jobban megismerhették önmagukat és egymást. Ez a kötetlen szabadidős elfoglaltság lehetőséget biztosított arra is, hogy a programban résztvevők feloldják az integrálódás gátjait. A projekt során eljuthattunk Budapestre a Madách Színházba, a Kodály Központba, és a Szigetvári Várat is megtekinthettük, kiegészítve lovasterápiával.

A projekt során megvalósított beszerzések - térmikrofon, hangfal, hangosításhoz szükséges hangkeverő, állvány, színpadi lámpa, fénykeverő, paraván - a program megvalósulását segítették.

A projekt befejezésének dátuma: 2018. 06. 06.

A projekt azonosító száma: NTP-FTP-17-A-0012

Nyomonbeszélők képekben