Beszámoló a "Hiszem, ha látom?" integrációs tehetséggondozó program munkájáról

Beszámoló a "Hiszem, ha látom?" integrációs tehetséggondozó program munkájáról

 

„Fogyatékossággal élő fiatalok számára szervezett, legalább 30 órás, tanórán kívüli, integrált környezetben megvalósuló, komplex tehetséggondozó program megvalósulása, melynek eredményeként tárgyiasult alkotás jön létre.”

NTP-KTK-19-A-0018

Kedvezményezett neve: Szentlőrinci Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Kollégium

A projekt címe: „Hiszem, ha látom?” integrációs tehetséggondozó program

A szerződött támogatás összege: 1.000.000 Ft

A támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A tehetséges, sajátos nevelési igényű, szegregáltan nevelt- oktatott enyhe értelmi fogyatékos tanulók tehetséggondozó programjának megvalósítása integráló környezetben, a Szentlőrinci Általános Iskola 3. évfolyamos diákjainak bevonásával. A gyermekek személyiségének fejlesztése, egymás elfogadásának erősítése, gátlások leküzdése, sikerélmény biztosítása, kooperációs készségük fejlesztése, felelősségvállalás egymás iránt, saját maguk és egymás munkájának megfigyelése.

Tehetséggondozó, tehetségsegítő programunk célja a „másság” elfogadtatása volt, illetve a fogyatékos fiatalok társadalmi elfogadásának segítése, a passzív elfogadó szemlélőből, a tapasztalás útján támogatott aktív segítő résztvevő szemlélet kialakítása. Az integráció eredményes megvalósulása csak „alulról építkezve” képzelhető el, amihez kiváló teret biztosított a művészeti alkotások együttes létrehozása, az alkotás örömének együttes átélése, a közösségformálás, a szociokulturális hátrányok csökkentése, a személyiség fejlesztése, mások számára is követendő példa adása.

A program során tehetségműhelyt alakítottunk ki, ahol a sérült gyermekek együtt dolgoztak ép társaikkal, együtt hoztak létre művészeti produktumot. A foglalkozásokat a projekt első felében hagyományos integrált formában szerveztük, majd a szabályoknak megfelelően minden gyermek a saját iskolájában online módon, illetve kiscsoportos formában vett részt a programban. Tárgyiasult alkotásunk ebben az évben Andersen: A császár új ruhája című mesedarab film formájában történő feldolgozása volt, kiegészülve a korra jellemző zenei darabok megtanulásával.

A vállalt programok között szerepelt egy olyan kisfilm létrehozása, amely bemutatja a projektben végzett munkát, amit az intézmények honlapján és facebook oldalán mutattunk be. Terveztünk továbbá egy egynapos tanulmányi utat Visegrádra, amit ebben az évben online formában valósítottuk meg, így a gyerekek megismerkedhettek a reneszánsz királyi udvarral, zenével, öltözködéssel.

A projekt során megvalósított beszerzések – tenorfurulya, basszusfurulya, mikrofon, mikrofon adó-vevő készüléke - a program megvalósulását segítették.

A projekt befejezésének dátuma: 2020.12.17.

A projekt azonosító száma: NTP-KTK-19-A-0018

A video linkje: https://www.youtube.com/watch?v=US3__1AvAf0