Beíratkozás

Beiratkozás

Tisztelt Leendő Első Osztályosok Szülei!

 

Intézményünkbe a Baranya Megyei Szakértői Bizottság, vagy valamely országos szakértői bizottság  intézménykijelölő határozatával rendelkező tanulók beiratkozása történik meg. A kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel, az intézménybe a szakértői bizottságtól eljuttatott információk alapján az érintett szülőket levélben és telefonon értesítem, és kérem, hogy vagy a mellékelt linken elérhető KRÉTA felületen erősítsék meg a beiratkozást, vagy a kiküldött levélben szereplő telefonon vegyék fel az intézményünkkel a kapcsolatot a további ügyintézés céljából. Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerül sor. 

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok

  • születési anyakönyvi kivonat,
  • gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  • gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
  • TAJ kártya,
  • NEK-adatlap diákigazolványhoz (Kormányablakba kell elmenni gyermekkel együtt – ingyenes),
  • határozatok, igazolások stb. (szakértői vélemény, rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, tartós beteg, nagycsaládos – családi pótlék, nevelésbe vett, hátrányos helyzetű - halmozottan hátrányos helyzetű),
  • a szülők személyi azonosító iratai + lakcímkártya, telefonszámok, email cím (apa, anya),
  • iskolai nyomtatványok kitöltése.

Káhleszné Krémer Ildikó

intézményvezető

 

Beiratkozás  az alábbi linken lehetséges: 

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap