Becsengettek

Szeptember 1-jén reggel 8-kor becsengetnek! Szeretettel várjuk régi és új tanítványainkat, ovisainkat reggel 8 órától. Vidám tantermekkel, megszépített kollégiummal. Sok megvalósítandó érdekes programmal. Tanulással, játékkal.
Bővülő, lelkes és gyerekeket szerető csapattal:

Főállású pedagógusok feladataik szerint

 1. Csonka Mónika óvodapedagógus. Maci csoport.

 2. Dévényi Gabriella logopédia és tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos gyógypedagógus, szakvizsgázott gyógypedagógus terapeuta, okleveles neveléstudomány szakos bölcsész, utazó gyógypedagógus

 3. Gazdag Éva óvodapedagógus, általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök a 2. osztályban, autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló utazó ellátását segíti

 4. Goják Melinda TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök a 3. osztályban

 5. Hegedűs Szilvia logopédia és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus

 6. Hódosi Réka TAP szakos gyógypedagógus, osztályfőnök a 7.-8. osztályban.

 7. Káhleszné Krémer Ildikó általános iskolai tanító, oligofrénpedagógia szakos gyógypedagógus, közoktatási vezető, szakvizsgázott pedagógus, szakértő, mesterpedagógus, intézményvezető

 8. Kispál Adrienn TAP szakos gyógypedagógus az értelmileg akadályozottak napközis csoportjának vezetője, szaktárgyakat betanító gyógypedagógus Klebelsberg ösztöndíjas

 9. Kürthy László tanító testnevelés szakkollégiummal, testnevelő nyugdíjas félállásban foglalkoztatva

 10. Kovács Gáborné óvodapedagógus. Szivárványcsoport. Nyugdíjasként foglalkoztatva.

 11. Nagy-Bognár Dóra TAP szakos gyógypedagógus, az 5. osztály osztályfőnöke. DÖK felnőtt segítője

 12. Nyékiné Dr Farkasdi Lídia tanulásban akadályozottak pedagógiája és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus

 13. Pappné Lankó Lilla TAP szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus, az utazó munkaközösség vezetője

 14. Rékai János József ének-zene, karvezetés tanár félállásban nyugdíjasként visszafoglalkoztatva, furulya szakkör vezetője

 15. Sárdi Attila tanulásban akadályozottak pedagógiája és logopédia szakos gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus

 16. Szabó Klára oligofrénpedagógia-tiflopedagógia szakos gyógypedagógus, 6-7-8. csoport osztályfőnöke, munkaközösség-vezető, az utazó hálózatban tiflopedagógiai ellátást is végez.

 17. Szárszó Zita Viktória TAP és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus utazó gyógypedagógus. Gyakornok.

 18. Szikinger Andrea TAP szakos gyógypedagógus szakvizsgázott gyógypedagógus, utazó gyógypedagógus. Intézményegység-vezető

 19. Tatár Hajnalka TAP és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus 1. osztály osztályfőnöke.

 20. Tóth Beáta TAP szakos gyógypedagógus, a 6,-7. osztály osztályfőnöke, autizmus spektrumzavarral küzdő tanuló utazó ellátását is segíti. Szárszó Zita gyakornok mentora.

 21. Tóthné Csatahelyi Gyöngyi általános iskolai tanító, TAP szakos gyógypedagógus, synergos szakkör szakkör vezetője. Intézményvezető helyettes.

 22. Tóthné Kiss Zsuzsanna általános iskolai tanító, óvodapedagógus, TAP szakos gyógypedagógus, a 4. osztály osztályfőnöke. Munkaközösség-vezető.

 23. Visontai Vivien TAP és pszichopedagógia szakos gyógypedagógus a Maci óvodai csoportban. Gyakornok.

 

Megbízási szerződéssel foglalkoztatott pedagógusok:

 1. Kaczagány Rita Gyógypedagógus, állatasszisztált terápiát tartó szakember

 2. Medgyes Enikő testnevelés szakos tanár, testnevelő

 3. Horváth Klára Konduktor, utazó gyógypedagógus

 4. Peti Géza Logopédus, utazó gyógypedagógus

 5. Vajdáné Varga Klára Logopédus, utazó gyógypedagógus

 6. Szieberné Ács Mónika logopédus, utazó gyógypedagógus

 7. Aradi Mónika szomatopedagógus, utazó gyógypedagógus

 8. Járányi Maja gyógypedagógus a Szivárvány óvodai csoportban

 9. Spanbergerné Laczkó Ivetta logopédus, utazó gyógypedagógus

Nevelő, oktató munkát közvetlenül segítők:

 1. Ácsné Plantek Erika Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumban.

 2. Bikali Bernadett gyógypedagógiai asszisztens az 1. osztályban.

 3. Borováczné Nyaka Mónika Gyógypedagógiai asszisztens a 7.-8. osztályban.

 4. Daniné Deák Ágnes gyógypedagógiai asszisztens óvodai csoportban.

 5. Hazenauer Zsoltné Gyógypedagógiai asszisztens a 3. osztályban.

 6. Hornyák Zsoltné dajka a Szivárvány óvodai csoportban és gyermekfelügyelő a kollégiumban.

 7. Kácsorné Heider Anikó Iskolatitkár.

 8. Heider Attiláné Gyógypedagógiai asszisztens a 6-7-8. csoportban.

 9. Kleinné Árvai Tímea Gyógypedagógiai asszisztens az 6.-7. osztályban

 10. Krémer Zsanett Gyógypedagógiai asszisztens a 2. osztályban

 11. Kocsisné Tóth Zsuzsanna Gyógypedagógiai asszisztens a 4. osztályban

 12. Kocsis Jánosné Gyógypedagógiai asszisztens, kollégiumi éjszakai ügyeletet ellátó munkatárs

 13. Örsi Hanna Eliza Gyógypedagógiai asszisztens az 1. osztályban

 14. Szabó-Tóth Henrietta dajka a Maci csoportban, ápoló

 15. Tabak Bernadett Gyógypedagógiai asszisztens a 2. osztályban

 16. Tóth Alexandra Gyógypedagógiai asszisztens az 5. osztályban

 17. Visontai Ildikó Gyógypedagógiai asszisztens a kollégiumi csoportban (félállásban)

Technikai személyzet

 1. Cseh Bernadett Takarító tartósan távol GYED-en.

 2. Elek Judit Takarító (napi 6 órában)

 3. Gazdag László Karbantartó (napi 6 órában)

 4. Tóthné Szili Mária takarító (helyettes) (6 órában)

 5. Patonai Balázs rendszergazda (heti 4 órában)

 6. Gornyec Tünde Takarító

 7. Vörös-Fritz Nikolett konyhai kisegítő (napi 6 órában)

 8. Fejsze József iskolaőr

  Mindenkinek élménydús, tartalmas, vidám tanévetkívánok:
  Káhleszné Krémer Ildikó
  igazgató