Az első interreg workshopunk

"Ahol a folyók összekötnek" című 2M2C Magyar-Horvát interreg pályázatunk újabb állomásához érkeztünk december 2-án. Megrendeztük az első workshopunkat, melyet a járványhelyzet miatt online formában a zoom alkalmazás segítségével tudtunk lebonyolítani. A gyógypedagógusok már a továbbképzések alkalmával megismerkedhettek egymással, most első alkalommal végre  intézményünk tanulói is megismerhették a COOR Virovitica intézmény horvát tanulóit. 

A tevékenységet Tóthné Csatahelyi Gyöngyi vezette. A magyar gyerekek magyar mondókákat, a horvát gyerekek horvát mondókákat mutattak be ritmusos mozgásokkal kísérve, több féle módon, majd egy eljátszható, mozgással kísérhető dal következett magyar és horvát részről is. A workshop tematikája 

Így bepillanthattunk egymás mondóka és népi gyermekdal kincseibe, és fejlődhettek tanulóink képességei is a ritmus, a sorrendiség, a mozgás összerendezettése, a figyelem tekintetében is. 

Az élményt Goják Melinda gyógypedagógus által dekortextilekből készített dekoráció és a pályázat révén megvásárolt ruhácskák viselése, valamint az ugyancsak pályázati pénzből építtettett színpad birtokba vétele tette teljessé. Használtunk a babzsákokat  és a kapcsolat létesítéséhez vetítővásznat, projektort és prezentációs állványra is szükségünk volt. A workshop megvalósulását segítette még Tóthné Kiss Zsuzsanna, Tóth Beáta és Szabó Klára gyógypedagógusok, valamint Patonai Balázs rendszergazda, aki a technikai hátteret biztosította. 

Fotók: Tóth Beáta

Fordított: Odicki Anna, Ronta Róbert

   

     

 

A workshop tematikája

 

 

 

 

Káhleszné Krémer Ildikó

Igazgató