2020/21 tanévi katolikus hittanoktatás

 Tisztelt Szülők! 
 
A következő tanévben is szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését a hit- és erkölcstan órára. A döntéshez az alábbiakban szeretnénk rövid segítséget nyújtani. Főbb témakörök: Jézus élete, önismeret, emberi kapcsolatok, közösség és környezet. 
 
Az ismereteket sok-sok játékkal, változatos módszerekkel adják át hitoktatóink a gyermekeknek. 
 
A hit- és erkölcstan óra bekerül a diákok órarendjébe, lehetőség szerint az erkölcstannal azonos időpontban, heti 1 órában. 
 
A hit- és erkölcstanra ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a többi tantárgyra (pl. a hiányzásokat igazolni kell, az értékelés az iskolai pedagógiai programban meghatározottak szerint történik az erkölcstannal megegyező módon,). 
 
 
Továbbra is fontosnak tartjuk az iskolai hitoktatás mellett a fakultatív, plébániai hitoktatást, ahol a szentségekre való felkészítés és a közösségépítés intenzívebben és mélyebb tartalommal zajlik az élménypedagógia eszközeivel. A közösség, így a plébánián kialakuló csoport is az a hely, ahol a gyermek szabad lehet, rengeteg élményhez juthat, kapcsolatokat építhet, barátokat szerezhet, megtanulhatja a helyes konfliktuskezelést, közösen gondolkodhat, tapasztalatokhoz juthat. 
 
A jó közösségnek megtartó ereje van. Nem kell kitalálni az utat, az egyház Krisztusban gyökerező élete felmutatja a valódi, boldog élet lehetőségét és annak értékeit. 
 
Minden diákot szeretettel várunk! Nem feltétel sem az egyházhoz tartozás, sem hogy megkeresztelt legyen a gyermek. Krisztus mindenkit üdvözíteni akar! 
 
Pécs, 2020. március 1. 
A jövő tanévi találkozás reményében: Pécsi Egyházmegye Hitoktatási Iroda